Morsø Gymnasium sikret det højeste niveau i Drama frem til 2028

Det er blandt andet gymnasiets mangeårige samarbejde med blandt andre Limfjordsteatret og Jesperhus, der tiltrækker unge med taterblod fra hele landet.

– Det er vores mangeårige samarbejde med det lokale egnsteater, Limfjordsteatret, der har lagt grunden for den succes, vi har med vores teaterlinje. Vi har de perfekte rammer med Limfjordsteatret og Morsø Teater på samme adresse som gymnasiet. Det har skabt et uddannelsesmiljø, der tiltrækker faglig ekspertise fra ind- og udland, så dramaeleverne møder professionelle skuespillere, instruktører og scenografer i undervisningen siger Ann Balleby, Rektor på Morsø Gymnasium.

De mest ivrige elever bruger de unikke rammer til at supplerer STX-uddannelsen med teaterfaglige karrierekompetencer.

– Det sker enten ved at følge den 2-årige grunduddannelse i skuespilteknik på Limfjordsteatrets Akademi for Scenekunst, eller som scenemedarbejdere ved Morsø Teater, hvor de lærer teaterhåndværket med opstilling for de turnerende teatre. Det skaber en synergi mellem det professionelle teater og gymnasiets tilbud, der peger direkte frem mod relevante videregående uddannelser. Mange dramaelever tjener til huslejen ved at optræde i show-teamet i Jesperhus, fortæller Ann Balleby.

Limfjordsteatret og Morsø Kommune jubler over forlængelse

På Limfjordsteatret har man armene løftet højt over forlængelsen.

– På vores talentlinje – Limfjordsteatrets Akademi for scenekunst – har fokus på skuespillerfaget, men også mulighed for at gå videre med andre fagområder indenfor scenekunst. Vi uddanner sceneteknikere til scenekunstområdet i samarbejde med den tekniske skole i København. Men gymnasies drama linje er vigtig som grundsten for et langt større samarbejde – det gælder netværk for unge der vil arbejde med kunst lokalt og nationalt, som UngKult, det gælder et stærkt samarbejde som vi som teater har med Højskolen Mors og for slet ikke at glemme hvor vigtig en partner vi som institutioner er for Kulturmødet og særligt deres ungeområde, siger Teaterdirektør Gitta Malling, Limfjordsteatret og fortsætter:

– I et område som vores, langt væk fra de store byer, er det utroligt vigtigt, at vi har Drama A, der kan tiltrække elever fra hele landet, der har lyst til at gå scenekunstvejen og dyrke det i et stærkt funderet miljø af mange institutioner, påpeger Gitta Malling.

Det er borgmester Hans Ejner Bertelsen (V), Morsø Kommune, enig i.

– Jeg er utrolig glad på gymnasiets vegne over, at man nu kan udvikle uddannelsen langt ud i fremtiden. Godkendelsen frem til 2028 spiller godt ind i Morsø Kommunes ungesatsning, hvor vi blandt blandet indvier et nyt kollegium med plads til 57 elever til sommer. Men også investeringen i ungdomskultur i Ungehuset, der giver unge på Mors de bedste muligheder for at udfolde sig og skabe en kultur på de unges præmisser. Og så er der hele samspillet med Limfjordsteatret, Jesperhus og andre aktører. Det er en god dag for Mors, siger Borgmester Hans Ejner Bertelsen (V).

Brug for uddannelser med kunstforståelse

Teaterdirektør Gitta Malling, der også er Bestyrelsesleder for Statens Kunstfond mener, at der er brug for flere uddannelser med kunstforståelse.

– Det vigtigste med Drama A uddannelserne på Mors og i Københavner er, at vi får uddannet nogle med en grundlæggende kunstforståelse, som de kan bruge fremadrettet i kunstneriske uddannelser. Det er vigtigt at vide og respektere, at det er en retning at uddanne sig i. Vi har i lang tid, men særligt i de senere år, haft et stort fokus fra kunstverden og heldigvis også mere og mere fra politisk side på, hvor kunsten kan byde ind til særlige formål i vores samfund – områder der ligger udenfor de traditionelle kunstinstitutioner og organisationer, påpeger Gitta Malling, og fortsætter:

– På Morsø gymnasium er det musik og scenekunst på A niveau, der er fokus. Hvor ville det være fantastisk, hvis andre gymnasier havde andre kunstarter på A niveau, siger Gitta Malling.

Mange af dramaeleverne kommer langvejs fra for at tage en studentereksamen med fokus på teater. Til august åbner det nye kollegium, Traneholm dørene for de tilrejsende unge. Det ligger få meter fra gymnasiet og har plads til 57 beboere.

Forfatter
Top