Morsø Gymnasium bliver førende inden for Dramatik

Som det eneste gymnasium i landet har Morsø Gymnasium fået tilladelse til at undervise i faget Dramatik på A-niveau når den nye gymnasiereform træde i kraft til august 2017.

Dette betyder, at faget kan indgå i en studieretning – og dermed få en tydelig profil i samspil med det andet studieretningsfag, Engelsk.

På Morsø Gymnasium betyder det i praksis, at den nuværende Teater-musiklinje bliver væsentligt styrket, og det forventes at endnu flere elever uden for Mors vil søge til gymnasiet.

Skulderklap til lokalt samarbejde
Undervisningsministeriets godkendelse af Morsø Gymnasiums ansøgning om Dramatik-A skyldes i høj grad den ekspertise de er opsamlet gennem 13 års arbejde med Teater-musiklinjen samt dramatikfagets tætte samarbejde med Limfjordsteatret.

I alle årene har Dramatik haft tæt kontakt til såvel det professionelle teatermiljø som til andre uddannelsesinstitutioner. Gymnasiets lærere har samarbejdet med andre skoler på forskellige niveauer, og dramatikeleverne har sat deres præg på en lang række lokale projekter, – fra Jesperhus´ Hugo-show til Ungdomsskolens musicals og dramatikundervisning.

– Undervisningsminister Ellen Trane Nørby besøgte os i foråret, og det gjorde indtryk på hende at høre om aktiviteterne inden for Dramatikfaget. Og ikke mindst har det haft betydning for hendes beslutning, at Limfjordsteatret skal flytte til Limfjordsvej 95 – og dermed blive en del af bygningsfællesskabet, siger rektor Kurt Sonne Thomsen.

Det Nye Limfjordsteater med til at tiltrække elever
Den styrkede Teater-musiklinje vil tiltrække flere elever udenfor gymnasiets normale optagelsesområde, og dette betyder øget bosætning i kommunen.

– Med kommunens teatersal og det professionelle Limfjordsteater som naboer og samarbejdspartner får vi helt unikke forhold for den fremtidige dramatikundervisning, og det er en gevinst, – ikke bare for dramatikfaget, men også for hele skolen, siger Kurt Sonne Thomsen.

Han peger på, at gymnasiet er med til at tiltrække nye borgere til Mors.
– I øjeblikket flytter omkring ti elever årligt til Mors for at gå på Teater-musiklinjen, men med Dramatik på A-niveau skønner jeg at tallet vil vokse med 50 – 100 procent. Dette betyder et løft i såvel gymnasiets som kommunens økonomi, samtidigt med, at det naturligvis også vil styrke kulturlivet i kommunen, siger Kurt Sonne Thomsen.

Forfatter

Related posts

Top