Morsø Forsynings brug af advokater skal kulegraves

Socialdemokraternes Lauge Larsen har bedt om at få en redegørelse for Morsø Forsynings brug af advokater gennem de seneste tre år.

Der sker med baggrund i den årelange fejde, der har kørt mellem Morsø Forsyning på den ene side og ejerne Morsø Kommune på den anden.

– Jeg ønsker oplyst, hvor mange penge Morsø Forsyning har brugt til advokatbistand gennem de sidste tre regnskabsår. Det er jo almindelig kendt, at forholdet mellem forsyning og kommune mildest talt har været noget anstrengt i denne periode. Det sikkert forholdsvise store beløb, der er anvendt til advokat, er en udløber af denne konflikt. En ret enestående konflikt, når man tænker på ejerforholdet, siger Lauge Larsen.

Og han placerer aben for den manglende løsning af konflikten hos formanden for forsyningen Uffe Korsgaard, borgmester Hans Ejner Bertelsen og formanden for teknisk udvalg Meiner Nørgaard.

– det afspejler en total mangel på vilje og evne til at løse konflikten, siger Lauge Larsen.

Der er generalforsamling i Morsø Forsyning tirsdag den 30. maj kl. 15.30.

Foto : Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top