Morsø Forsyning: Kun l***, pis og papir – tak!

Lort, pis og papir. Så kontant er Morsø Forsynings letforståelige huskeråd til borgerne i forhold til hvad man må skylle ud med toiletvandet.

Alligevel rykker forsyningen på ugentlig basis ud til tilstoppede kloakrør og pumpestationer:

– Det er en af vores største udfordringer. Dagligt ryger der både skumklude, vådservietter, bleer, vatpinde og meget andet ned i toiletterne på Mors, fortæller direktør i Morsø Forysning, Vivian Søndergaard.

Vivian Søndergaard, direktør for Morsø Forsyning.

– Vi bruger mange kræfter på at oplyse vores forbrugere om, at der kun må komme tre ting i toilettet; lort, pis og papir. Men alligevel oplever vi pumper der er gået i stå, fordi man smider de forkerte ting i toilettet.

Direktøren fortæller, at man også har været ude for, at nogle har skyllet mobiltelefoner, sutter, legetøj og sågar et gebis i toilettet.

Nationalt problem
– Det værste er, at når der kommer kraftige regnskyl. Så bliver affaldet presset endnu mere sammen, og så sker det at pumperne går i stå. Det betyder også at vi er mere sårbar for oversvømmelser fra vores ledninger, hvilket ikke er rart når vi snakker spildevand. Det kan forbrugerne hjælpe med at undgå ved at putte deres affald i skraldespanden og ikke toilettet, siger Vivian Søndergaard.

Det er ikke kun på Mors, at forbrugerne har svært ved at holde sig til førnævnte huskeregel:

– Det er et nationalt problem, jeg er ikke bekendt med at der er forsyninger som ikke kæmper med det her. Men ja, der er god plads til forbedring hos morsingboerne, slutter Vivian Søndergaard.

Du kommer selv til at betale
Det kan sagtens betale sig at tænke sig om en ekstra gang før man bruger toilettet som skraldespand.

Jo mere skadeligt materiale, du smider i toilettet, jo dyrere bliver det for dig, da der skal bruges ekstra ressourcer på at rense spildevand og reparere ødelagte eller tilstoppede pumper og anlæg, skriver Morsø Forsyning på sin hjemmeside.

– Alene en enkelt vatpind kan lave ravage i kloakken for mange tusinde kroner, fordi den kan sætte sig fast i de pumper, der fører spildevandet videre til renseanlægget.

Simple kloakråd

  • Skyl ikke fedt, kaffegrums og madrester ud i vasken. Fedtet størkner, og afløbet stopper til. Hæld i stedet affaldet i skraldespanden.
  • Spar på opvaskemiddel, sæbe og shampoo, så skåner du miljøet for stoffer, som er vanskelige at nedbryde på renseanlægget. Vælg de miljømærkede midler. Undgå skyllemiddel og klor – det er skadeligt for alger og fisk.
  • Smid aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer og lignende i toilettet. Det kan sætte sig fast i dit afløb eller det øvrige kloaksystem og i renseanlæggets pumper.
  • Hæld ikke klor, medicinrester, olie og opløsningsmidler i kloakken. Det skader miljøet og renseanlægget og er også skadeligt for kloakmedarbejdernes sundhed.
  • Fej ikke byggeaffald, småsten og grus i kloakken. Det bliver liggende på bunden, og med tiden vil det hobe sig op.
  • Hæld aldrig maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer i kloakken. Aflever rester på genbrugspladsen.
Forfatter

Related posts

Top