Erhvervschefer hilser “omvendt” fradrags-forslag velkommen

Mandag præsenterede Landdistrikternes Fællesråd sammen med finanssektorens interesseorganisation Finans Danmark, et forslag der skal lokke flere byboere til at tage et arbejde i landets yderkommuner.

Parterne vil blandt andet belønne folk, der bor i byerne, men som pendler til arbejdspladser i yderområder med et forhøjet befordringsfradrag.

– Forslaget vil blive hilst velkommen, men den umiddelbare vurdering er, at det sikkert vil skulle ledsages af andre og mere effektfulde tiltag, lyder det fra Per Søndergaard der er direktør for Morsø Erhvervsråd.

Han fortæller videre, at der ikke skal herske tvivl om, at erhvervslivet på Mors har udfordringer med at skaffe den nødvendige arbejdskraft.

– Konjunkturerne er vendt, og flere faggrupper, især industrien, kæmper med det knappe udbud på kvalificeret faglært arbejdskraft. Sikringen af arbejdskraft har været et fokusområde i de senere år, og indsatsen vil blive forstærket i de kommende år i erhvervsfremmeindsatsen på Mors, lyder det fra erhvervsdirektøren.

Infrastruktur igen på dagsordenen
Han henviser bl.a. til den nordvestjyske infrastruktur:

– Det er ikke uden grund, at erhvervslivet på Mors igennem mange år har peget på en forbedret trafikal infrastruktur som den vigtigste forbedring af de lokale rammebetingelser. Både på Mors, men også uden for Mors på hele strækningen fra Hanstholm til Herning lange rute 26 og 34.

– Forbedringer på den strækning vil have stor nytteværdi i erhvervslivet og bidrage til bl.a. at øge mobiliteten og lette adgangen til kvalificeret arbejdskraft og transporten af varer.

Bør se på Norge-modellen
Per Søndergaard bakkes op af sin kollega i Thy, Kim Bak Kristensen der er erhvervschef i Thy Erhvervsforum:

– Jeg tænker, at der ud over bedre infrastruktur, et omvendt befordringsfradrag måske også skulle tænkes i en model til at tiltrække pendlere til bosætning, siger han og fortsætter:

Kim Bak Kristensen Foto: Thy Erhvervsforum

– Vi har i dag over 3500 medarbejdere, som pendler ind i Thy. Nogle af dem så vi gerne bosætte sig – og det kræver mere end et ”omvendt befordringsfradrag”. Denne løsning vil alene motivere til fortsat pendling – og er det løsningen, så vil trafiksikkerhed osv. kræve en udbygning af infrastrukturen.

– Et alternativ til en ”pendler”-model er jo, som det er fremført tidligere i vores del af Danmark, at man kigger på de løsninger, som Norge arbejder med, slutter erhvervschefen.

FAKTA
  • Som ordningen er skruet sammen nu, kan borgere i 25 yderkommuner få fuldt befordringsfradrag, hvis de har mere end 120 kilometer til og fra arbejde dagligt.
  • I landets øvrige kommuner får pendlere kun den halve sats per kilometer.
  • Forslaget fra Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark går ud på, at man også indfører fuldt befordringsfradrag for folk, der bor i byerne, og som pendler på arbejde i de 25 yderkommuner.
  • Det skal dog være begrænset til for eksempel halvandet år.
  • Meningen er, at det skal give byboere smag for livet på landet, så de på sigt vil bosætte sig der.
  • De 25 kommuner, der er omfattet af den nuværende ordning med forhøjet fradrag, er: Bornholm, Brønderslev, Frederikshavn, Faaborg-Midtfyn, Guldborgsund, Hjørring, Jammerbugt, Langeland, Lolland, Læsø, Morsø, Norddjurs, Odsherred, Samsø, Skive, Slagelse, Struer, Svendborg, Sønderborg, Thisted, Tønder, Vesthimmerland, Vordingborg, Ærø og Aabenraa.

Kilder: Landdistrikternes Fællesråd og Finans Danmark.

Foto: Morsø Erhvervsråd

Forfatter

Related posts

Top