Morsingbo har store planer med Rådhuset i Durup

Entreprenør Hans Clausen fra Mors er sammen med sin hustru Kira de nye ejere af Rådhuset i Durup. Og ambitionerne er store.

– Det er et stort og spændende hus, som rummer uanede muligheder. Vi er interesserede i at skabe et ’Erhvervenes Hus’ med udlejning af kontorer til både iværksættere og etablerede virksomheder. Herudover er huset stort nok til også at kunne bruges til konferencer og kurser og til at kunne tilbyde depotplads til mange formål, siger Hans Clausen.

Han forklarer desuden, at de faktisk har haft råderet over huset et stykke tid, men at andre opgaver i firmaet har været mere presserende. Men nu er parret klar til at give Rådhuset fuld opmærksomhed.

Rådhus Durup 1

Har lige huset en konference
En af husets lejere har lige haft en konference i huset og glæder sig over de nye ejernes initiativer.

– Det var fantastisk at opleve den opbakning vi fik fra Hans og Kira til vores konference om jobskabelse. De stillede velvilligt huset og indholdet til vores rådighed og sørgede for, at Rådhuset fungerede og så pænt ud, inden gæsterne ankom, forklarer Thomas Rosenkrands fra TR Consult.

Han forklarer videre, at de få dage inden konferencen ovenikøbet fik en ekstra udfordring: Konkursboet efter Bodilsen Totalbyg hentede nemlig med kort varsel deres opmagasinerede effekter. Tingene havde siden maj stået i Rådhuset, som i øvrigt ikke var en del af sidste års konkurs. Det gav lidt tidpres, idet der først kunne gøres klar, da konkursboet var færdige dagen før konferencen.

Rådhuset har for nylig lanceret en Facebookside, som allerede har fået over 40 ’likes’. På denne side kan interesserede følge med i Rådhusets aktiviteter. Herudover arbejdes der på at finde frem til potentielle nye lejere i Rådhuset.

Rådhus Durup 2

Forfatter

Related posts

Top