Morsingbo dømt for overtrædelse af Mijøbeskyttelsesloven

En 64-årig mand fra Vils er ved retten i Holstebro blevet idømt en bøde på 12.000 kroner for ikke at have overholdt et påbud udstedt af Morsø Kommune.

Skrot og affald flyder rundt om en ejendom på Smedebjergevej i en sådan grad, at den 64-årige overtræder Mijøbeskyttelsesloven under  affalds-, bilskrots-og byggelovsbekendtgørelserne. Det skriver Morsø Folkeblad.

Morsø Kommune udstedte påbudet tilbage i oktober sidste år, hvor han fik en frist på en måned til at fjerne de store mængder skrald og affald, men påbudet er altså ikke blevet efterkommet.

Udover bøden er manden blevet idømt månedlige tvangsbøder indtil forholdet er bragt i orden.

Den 64-årige har nu frem til d. 2. oktober til at afgøre, om han vil anke dommen.

Forfatter

Related posts

Top