Morsingbo bag Socialdemokratiets nye partisang

Når Socialdemokratiet formentlig vedtager sit nye – og siden 1871 kun det syvende – principprogram ”FÆLLES OM DANMARK” ved kongressen, der afholdes i Kongrescentret i Aalborg 16.-17. september, følger der en sang med.

En nyskrevet sang med tekst af socialdemokraten Tore Müller fra Mors, som fremføres af sangerinden Kristina Kvols – også fra Mors og med Tore Müller ved flyglet. Ligesom principprogrammet har den fået titlen ”Fælles om Danmark”.

Tore Müller blev i efteråret 2016 bedt om at forfatte en ny partisang, som pendant til ”Danmark for Folket”, der blev skrevet til principprogrammet af samme navn fra 1934. Dengang var det Oskar Hansen der forfattede teksten, med musik af Oskar Gyldmark. Og netop den principprogram har været sunget siden, når medlemmer af Socialdemokratiet mødes.

– Mette Frederiksen og partitoppen spurgte mig, om jeg ville prøve at sætte ord på det nye principprogram, og det sagde jeg ja til med både stor ydmyghed – og bævende hjerte. Tænk at lille jeg, som morsingbo, skulle sætte ord på et historisk program for hele landets socialdemokrater. Og samtidig forsøge at sætte ord og tanker på Socialdemokratiets værdier og principper anno 2017, siger Tore Müller.

Tore Müller. Foto : Limfjordsteatret

Fast pianist siden 2014
Han har siden 2014 været Socialdemokratiets faste partipianist ved de årlige kongresser i Aalborg, hvor over 1000 socialdemokrater fra hele landet samles, og blev også bedt af partitoppen om at spille ved Anker Jørgensens mindehøjtidelighed efter bisættelsen i april 2016.

Tore Müller har med et nutidigt, men samtidig også forholdsvist højtideligt sprog, taget direkte afsæt i det nye principprogram.

– Det har været vigtigt for mig at få nævnt de grundlæggende socialdemokratiske værdier som lighed, frihed og solidaritet, som aldrig må gå af mode. Stort set samtlige ord og udsagn har jeg hentet fra udkastet til ”FÆLLES OM DANMARK” – eller fra udsagn, der er kommet direkte fra Mette Frederiksen eller Dan Jørgensen (formand for principprogram-udvalget) i interview eller taler de seneste måneder, siger Tore Müller.

– Samtidig har det været vigtigt for mig, at tage udgangspunkt i mit sted. Altså Mors. Det er jo herfra min verden går. Og således har jeg på en måde dedikeret vers 4. til Mors, hvilket man som lokal sikkert godt kan fornemme, fortsætter han eftertænksomt.

Melodien er komponeret af Tore Müllers gode ven og mangeårige musikalske samarbejdspartner, Ulrik Hofman Bøegh, fra Fredericia. Ulrik har været den musikalske arrangør på musicals i både Morsø Ungdomsskole og på Limfjordsteatret i flere omgange.

– Sangen er skrevet med intentionen om, at både tekst og musik skal være forholdsvis let genkendelig og sangbar – men selvfølgelig med en lille smule kant, siger Tore Müller.

Han venter nu i spænding på, hvordan offentligheden vil tage i mod sangen, når den præsenteres offentligt for første lørdag aften på kongressen i Aalborg.

– Nu er det ude af mine hænder. Nu skal sangen forsøge at få sit eget liv. Det er lidt ligesom at sende sine børn afsted fra reden og ud i livet. Men sikke en opgave at få lov til at arbejde med, slutter han ydmygt.

FAKTA:
Tore Müller, 43 år, administrator på Limfjordsteatret på Mors, medlem af Socialdemokratiet og kandidat til kommunalvalget på Mors den 21. november 2017. Tidligere organist i flere landsbykirker på Mors, samt stifter og leder af det rytmiske koncertkor Vocal Art.

Socialdemokratiets faste partipianist siden 2014 efter forslag fra daværende minister Mogens Jensen, som blev begejstret for Tore Müllers klaverspil efter en sangaften på Musikværket i Nykøbing med ham som akkompagnatør.

Tore Müller skrev i 2009 en sang til afskedsreceptionen for Morsøs mangeårige borgmester, Egon Plejdrup: ”En hånd, der er venlig, en hånd, der er stærk”, som blot et par år senere blev spillet ved Egon Plejdrups begravelse efter hans tragiske druknedød – og som også får en lille hilsen med i fjerde vers i ”Fælles om Danmark”.

”FÆLLES OM DANMARK” er Socialdemokratiets syvende principprogram siden 1871.

Forfatter

Related posts

Top