Mors-Thy Håndbold A/S indgår hemmeligt forlig i skattesag

I perioden 2014-2016 gennemførte SKAT en omfattende undersøgelse af danske professionelle sportsklubber.

På den baggrund blev en række af Mors-Thy Håndbolds indberetninger for flere spilleres kørselgodtgørelser for perioden 2011-2016 ikke godkendt.

Sagen blev på vegne af Mors-Thy Håndbold A/S indbragt for Skatteankenævnet, hvor klubben ikke fik medhold, hvilket dog ikke fik økonomiske konsekvenser for klubben, fordi selskabet bag hurtigt fulgte op med nye regler og procedurer.

Til gengæld betød det, at en række spillere fik forhøjet indbetalingerne til SKAT for perioden 2011-2016, idet skattefrie kørselsgodtgørelser i flere tilfælde blev ændret til ligningsmæssige kørselsfradrag.

Håndboldspillerforeningen rejste efterfølgende krav over for Mors-Thy håndbold A/S om kompensation til disse medarbejdere.

Efter flere års forhandlinger har Håndboldspillerforeningen og Mors-Thy Håndbold A/S nu indgået et forlig i sagen, som nu betragtes som en afsluttet kapitel. Efter aftale med Håndboldspillerforeningen kan Mors-Thy Håndbold A/S ikke oplyse nærmere om forligets indhold.

I pressemeddelelse udtaler bestyrelsesformand Johannes Søndergaard dog:

– I perioden, hvor Mors-Thy Håndbold A/S forhandlede med Håndboldspillerforeningen, har vi arbejdet ud fra en langsigtet plan, som skulle sikre klubbens fremtidige eksistens, og med forliget er det nu lykkedes, siger Johannes Søndergaard, formand for Mors-Thy Håndbold A/S.

Arkivfoto: Mors-Thy Håndbold

Forfatter
Top