Mors skal med i nyt fælles kommunalt forsyningsselskab

Af Meiner Nørgaard
Kommunalbestyrelsesmedlem
Mors

I den forgangne uge var der igen en stor artikel i Morsø Folkeblad, omhandlende samarbejdet, eller mangel på samme, mellem Morsø Kommune og Morsø Forsyning.

Nu kan Viggo Vangsgaard og Uffe Korsgaard ikke blive enige om hvorvidt samarbejdet er bedre eller dårligere og hvem af dem der skal have æren for enten det ene eller andet.

Faktum er at der, i denne valgperiode, har været et meget anstrengt samarbejdsklima mellem kommunen og forsyningen og til tider har der slet ikke været noget samarbejde. Når der er snak om samarbejde mellem kommunen og forsyningen skal vi hele tiden huske på, at det er Morsø kommune der ejer Morsø Forsyning.

Vi hører, gang på gang, fra Morsø Forsyning at de har en anstrengt (dårlig) økonomi, der skyldes fejlslagne investeringer og forkerte prioriteringer og at de derfor har svært ved at løse de opgaver de skal.

Dansk Folkeparti på Mors foreslår derfor, at Morsø Kommune snarest sonderer terrænet om mulige samarbejdspartnere indenfor Forsyningsområdet, altså to eller flere kommuner der indgår i et ejerskab af et fælles Forsyningsselskab.

Forsyningsområdet er et oplagt område til fælleskommunale samarbejder. Flere kommuner er allerede godt i gang med planlægningen af sådanne samarbejder..Det drejer sig bla. om Varde/Esbjerg og Faxe/Kalundborg/Odsherred/Ringsted og Århus/Norddjurs/Syddjurs/Favrskov.

Jeg vil her indskyde at jeg ganske udmærket er klar over, i og med at Mors jo er omgivet af vand, at det kan være en udfordring med fællesrørsystemer i fysisk forstand, men en fælles Forsyningsenhed giver større robusthed, både indenfor bemanding, forsyningssikkerhed og økonomi. Det giver mulighed for at se spildevands- og regnvandsafledning i et større perspektiv med henblik på, at de valgte prioriteringer skal være til mest mulig gavn for miljøet og medføre en driftsøkonomisk optimering.

Jeg sender derfor denne opfordring til Borgmesteren om han snarest bør tage kontakt til eksempelvis Skive Kommune (og gerne andre) for at finde ud af om muligheden er tilstede her i området, og gerne således at et fremtidigt fælleskommunalt Forsyningsselskab kan være etableret fra begyndelsen af næste valgperiode, d. 1. januar 2018.

 

 

Forfatter

Related posts

Top