Mors skal have landets bedste demensindsats

Ambitionerne er store for den fremtidige demensindsats på Mors. Arbejdet med at skabe landets bedste forhold for demente og pårørende er gået ind i en ny fase. En konsulent er hyret ind for at afdække og konkretisere processen – og i den kommende tid vil borgere, personale og politikere også blive hørt.

Frem til juni 2018 er der indgået aftale med konsulentvirksomheden ArchiMed ApS, som skal udarbejde et konceptprogram, der skal være med til at fremtids- og kvalitetssikre demensindsatsen i Morsø Kommune.

Konceptprogrammet er en analyse, som kan bruges til at skabe sammenhæng mellem det organisatoriske, det arkitektoniske og det procesmæssige. En sammenhæng mellem fysiske rammer, og det der foregår i rammerne.

Nytænkende, adræt og meningsfuldhed er blot nogle få ord, som knyttes til konsulent Pernille Weiss Terkildsens kommende arbejde med at undersøge og konkretisere behovet på demensområdet.

– Vi vil gerne være foregangssted for demensindsats – på linje med Morsø Afklaringscenter, som er anerkendt på landsplan for deres innovative og helhedsorienteret tilgang for borgere i afklaringsforløb. Det vil give de ramte borgere og pårørende de bedst mulige forhold. Samtidig kan det også være med til at fastholde og tiltrække de rette medarbejdere, fortæller Henning Sørensen, som er formand for Social Udvalget i Morsø Kommune.

Ældre 1 - Sønderborg Kommune

 Inddragelse, udfordringer og muligheder
I den kommende periode vil borgere, fagfolk, personale og politikere blive inddraget i workshops og temadage for at sikre størst mulig viden og grundlag for konceptplanen.  Her er fokus på dels at informere og engagere, samt høste idéer og kvalitetssikre viden om oplevelser af udfordringer og muligheder.

Borgerne, Handicapråd, Seniorråd og interessenter vil blive inviteret til åben borgerworkshop den 2. februar, hvor deres perspektiv er i centrum. Den primære målgruppe er demensramte og deres pårørende samt det nære netværk, som eksempelvis arbejdsgivere og kollegaer.

– Borgernes perspektiv er helt centralt i den videre proces – da vi er til for dem. Derfor håber jeg også at mange vil deltage og bakke op om initiativet, så vi har et kvalificeret og ikke mindst nuanceret grundlag at udarbejde videre med, fortæller Henning Sørensen.

Den videre proces
Efter de forskellige workshops ser aktivitetsplanen således ud:

April 2017 – Politisk behandling af et foreløbigt oplæg til konceptprogram
Maj 2017  – Åbent informationsmøde for borgere og interessenter om status og projektet
Juni 2017  – Konceptprogrammet fremlægges til politisk godkendelse
2018 – Realisering af projektet for samling af demensindsatsen

Forfatter

Related posts

Top