Mors præsterer bedre og har stadig ambitioner

Industriens interesseorganisation, Dansk Industri, offentliggør i dag 2017-udgaven af Lokalt Erhvervsklima og Morsø Kommune springer langt frem i undersøgelsen.

I foråret lancerede Dansk Byggeri sin version. I flere år har begge analyser rangeret danske kommuners erhvervspræstationer på vidt forskellige placeringer. Netop placeringerne har givet landsdækkende medieopmærksomhed.

Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd valgte i 2016 en anden retning og har i det forløbne år haft fokus på indhold og løsninger, som har kunnet bidrage til at skabe udvikling på Mors.

Foto : Venstre Mors

Dialog styrket
Først og fremmest er dialogen mellem kommunen, erhvervslivet og Morsø Erhvervsråd blevet styrket. Dernæst har det haft høj prioritet at fremskaffe ny og faktabaseret viden som afsæt for den fremtidige indsats.

En omfattende analyse af erhvervsklimaet på hele Mors blev gennemført i efteråret 2016. Læring fra DIs og BYGs analyser 2016 blev desuden inkluderet i organiseringen af den fremtidige indsats for erhvervsfremme og erhvervsudvikling. Endelig har erhvervslivets egne ønsker og behov til fremtiden spillet en central rolle.

Den opskrift har tilsyneladende virket.

Mors gik frem i BYGs analyse fra maj 2017 og det samme er så tilfældet i dag i DIs Lokalt Erhvervsklima.

Her har Morsø Kommune bevæget sig 28 pladser frem til en plads som nr. 35 ud af de 96 kommuner, som bliver vurderet i DI’s undersøgelse.

Dynamik er nøglen til succes’en
Mors er i fuld gang med en dynamisk vækstdagsorden og er på rette vej, men endnu ikke i mål. Der er fælles ambitioner, som rækker flere år ud i fremtiden.

– Mors er i år rykket pænt op på DIs liste; og den anerkendelse fra erhvervslivet glædes vi naturligvis over. For 1 ½ år siden satte vi en ny kurs for fremtidens Mors. Det indebar bl.a. skrap medicin og svære beslutninger. Vi kan i dag konstatere, at kuren virker. Vi er på vej fremad, og der er generelt optimisme på vores ø; men vi er ikke i mål. Vi vil noget mere med Mors, og vi fortsætter med initiativer, som generelt fremmer væksten og forbedrer erhvervslivets rammevilkår og dagligdag. Her fylder både den trafikale og digitale infrastruktur samt arbejdskraft, fortæller Hans Ejner Bertelsen, borgmester Morsø Kommune

 Og det er den fælles kurs, der får det hele til at pege fremad.

– Med den nye placering i DIs analyse ser det ud som om, at erhvervsklimaundersøgelsen 2016 ramte de centrale vækstudfordringer på Mors.  Undersøgelsen gav ny og frisk viden, som også indholder vigtige oplysninger om erhvervslivets egne ønsker og behov til fremtiden. Det har været af afgørende betydning i tilrettelæggelsen af den fremtidige indsats. Derudover har den politiske opbakning til den nye fælles kurs været en grundlæggende forudsætning. Vi er på rette vej, og arbejdet fortsættes i de kommende år, fortæller Per Søndergaard, direktør i Morsø Erhvervsråd.

Forfatter

Related posts

Top