Mors i offensiven for bedre erhvervsklima

Industriens interesseorganisation, Dansk Industri, offentliggør mandag 2016-udgaven af Lokalt Erhvervsklima.
I foråret lancerede Dansk Byggeri sin version.

I flere år har begge analyser rangeret danske kommuners erhvervspræstationer på vidt forskellige placeringer. Netop placeringerne har givet landsdækkende medieopmærksomhed.

Morsø Kommune går i en anden retning
Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd vælger nu en anden retning og anbefaler i stedet mere fokus på indhold, læring og løsninger.

I de kommende måneder går kommune og erhvervsråd i offensiven og iværksætter som det første skridt i en styrket dialog mellem kommune og erhvervsliv sin egen analyse af erhvervsklimaet på hele Mors.

Læring fra DIs og BYGs analyser om f.eks. infrastruktur, image m.v. vil blive medtaget, men der er ambitioner om en bredere og tilbundsgående analyse, som kan danne grundlag for en vækstdagsorden på Mors og hvorledes den fremtidige erhvervsfremmeindsats skal indrettes.

– Mors er i år rykket nogle pladser ned på DIs liste; men det lever vi med. Det primære for os er, at vi nu gør noget for at at få mere viden om vore udfordringer og muligheder for at skabe vækst her på øen. Det kan DIs analyse hjælpe med til; men vi vil noget mere. Og vigtigst af alt, det er et fælles anliggende mellem Morsø Kommune og Morsø Erhvervsråd. Det passer faktisk rigtig godt til kulturen her: Sammen er vi bedst. Vi vil noget med Mors, og vi er bevidste om, at en forbedret infrastraktur spiller en afgørende rolle, siger Borgmester Hans Ejner Bertelsen.

Og han bakkes op af Morsø Erhvervsråd.

– Viden om, hvorledes den fremtidige erhvervsfremmeindsats skal indrettes på Mors er central.
Industri på Mors er særdeles vigtig og repræsenterer mange arbejdspladser. Men vi ønsker at invitere alle brancher og addressere alle vækstudfordringer i vores analyse. Industri, landbrug, fiskeri, turisme, iværksættere, detailhandel, liberale erhverv osv. Alle skal med. Vi ønsker også at inddrage ”best practise” om lokal erhvervsudvikling, som er oparbejdet på nationalt plan. Den viden er særdeles nyttig ude i kommunerne, siger  Per Søndergaard – direktør for Morsø Erhvervsråd.

Dansk Industri hilser tiltagene velkomne.

– DIs analyse påpeger nogle forbedringspunkter på Mors, som vi givet kan lære af. Det er dog vigtigt, at vi nu får det fulde overblik over de muligheder og vækstudfordringer, som vi står over for. Og ikke mindst nogle anbefalinger til, hvorledes erhvervsliv og kommune i fællesskab skal løse dem, siger Lokal formand for DI på Mors og Thy, Tage Odgaard Nielsen.

Forfatter

Related posts

Top