Mors har landets hurtigste husdyrsgodkendelser

Sagsbehandlingstiden for husdyrgodkendelser i landets kommuner er forkortet endnu engang og er nu på 4,4 måneder i gennemsnit.

Det viser Miljøstyrelsens nye husdyrstatistik for første halvår af 2017. Sagsbehandlingstiden er over de sidste par år reduceret væsentligt. I 2013 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7,9 måneder.

Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, der gav mulighed for at ansøge om fleksibel anvendelse af driftsarealer, ligesom der er udviklet et nyt it-system, der skal understøtte, at sagsbehandlingstiderne på sigt kan reduceres yderligere. Der vil blive fastsat nye servicemål i forlængelse af de nye regler.

Morsø Kommune er den kommune, der har hurtigst sagsbehandlingstid.

– Jeg synes, det er dejligt at se, at Morsø Kommune er den kommune i landet, der behandler sager om husdyrgodkendelse hurtigst. Kommunen har nedbragt sagsbehandlingstiden betragteligt i de seneste år, og det betyder meget for landmændene. Det skal ikke være bureaukrati, der står i vejen for, at man kan drive sit landbrug effektivt, siger fødevare- og landbrugsordfører Lise Bech, DF tl LimfjordUpdate.dk.

Foto : Creative Commons ARLA

Forfatter

Related posts

Top