Mors får smidigere affaldssortering

Morsø Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø har evalueret erfaringerne fra de første måneder med en ny affaldsordning på Mors, og udvalget har besluttet at forbedre den kommunale service på området for at gøre ordningen mere smidig og samtidig reducere risikoen for en del af de problemer, der viste sig i indkøringsperioden.

– Vi arbejder nu med en række tiltag for at forbedre den kommunale service på affaldsområdet. Generelt er vi kommet rigtig godt fra start, da husstandene på Mors faktisk genanvender ca. 51 % af deres affald. Dog er kvaliteten lidt svingende, og vi skal derfor løbende vedligeholde informationen til borgerne, så vi kan holde det høje niveau. Derfor sætter vi gang i yderligere forbedring af affaldsordningen, siger formand for Teknik og Miljø Meiner Nørgaard (DF).

Det sker dels for at gøre den mere smidig for borgerne og dels for at minimere risikoen for nogle af de problemer, der tidligere har været i varme perioder med bl.a. insekter i affaldsbeholderen til mad og med poser, der blev blødt igennem af fugtigt affald.

Flere poser og tætsluttende låg
Udvalget for Teknik og Miljø arbejder på at forbedre ordningen på flere fronter: Borgerne får i 2015 tilbud om at købe et tætsluttende metallåg til både rest- og madaffaldsstativerne, så risikoen for gener ved fluer og andre insekter minimeres. Der bliver også mulighed for at købe ekstra papirs-køkkenposer til madaffald, lige som borgerne får tilbud om ugetømning af beholderen til madaffald i varme perioder. Alle ydelser kræver ekstra betaling pr. husstand.

Papirs-køkkenposer til madaffald forbedres også. De vil blive forsynet med en markering af, hvor meget de må fyldes, og der udarbejdes anvisninger på, hvordan poserne til madaffald håndteres i køkkenet og ved udskiftning.
Desuden undersøges mulighederne for at producere stærkere papirs-køkkenposer, som ikke så let bliver blødt igennem af fugtigt affald.

– Lugtgener og problemer med insekter i affaldsbeholderen til mad er ubehagelige – men det er trods alt forholdsvis få husstande, der har klaget over problemet. Derfor vil det være forkert at bruge store økonomiske ressourcer på at installere låg på affaldsbeholderen og foretage ugetømninger hos alle i sommerperioden, siger Meiner Nørgaard.

Låget og de ekstra poser samt ugetømning i juni, juli og august tilbydes til dem, der ønsker det.

– Det er udvalgets opfattelse, at langt de fleste borgere er interesseret i at sortere deres affald korrekt. Derfor skal vi som kommune også sørge for, at det bliver så let og problemfrit for borgerne at gøre denne indsats for miljøet. Det mener vi at have gjort med de nye tiltag, siger Meiner Nørgaard.

Forfatter

Related posts

Top