Mors får ny skole: Nordic Food College

EUC Nordvest i Thisted har planer om at realisere et nyt og visionært uddannelseskoncept, der ikke alene er unikt på nationalt plan men på europæisk plan. En koncept der indebærer etableringen af en helt ny skole: Nordic Food College – en helhedsbaseret skole inden for mad og landbrug.

Nordic Food College skal, med udgangspunkt i ’den gode smag’, bidrage til at skabe den lige linje mellem oplevelsen ved bordet og forståelsen i stalden eller på marken. Fremover skal landmanden således basere sin viden på smag og oplevelsen ved bordet, og kokkens kreationer skal bygge på en forståelse af jorden, foderet og det allerførste plan, der er med til at præge smagen.

– Vi skal være på forkant med udviklingen og sikre, at vores uddannelsestilbud altid er tidsvarende og interessante, og i den sammenhæng er uddannelsesområdet inden for landbrug og fødevarer særligt interessant. Vi har et ønske om at fremtidssikre Morsø Landbrugsskole, og samtidig ønsker vi at bevare og udbygge udbuddet af fødevareuddannelser i lokalområdet. Vores ambition er derfor at etablere en skole, hvor vi samler de to uddannelsesområder i ét fælles miljø, og hvor vi får skabt et helt unikt uddannelsesforløb, som man ikke finder tilsvarende andre steder. Et motiverende kostskolemiljø, hvor eleverne arbejder sammen, lærer sammen og spiser sammen, hvor man kommer omkring hele processen fra bearbejdning af jorden til kreeringen af et lækkert gourmetmåltid, hvor fokus er projektbaseret, og hvor undervisningen er drevet af passionerede undervisere og internationale gæstelærere. Dét er vores ambition, fortæller Hans Chr. Jeppesen.

Foto : EUC NordVest

Stor interesse fra både ind- og udland
Nordic Food College, som får til huse på Morsø Landbrugsskole, forventes klar til indvielse i juni 2019. Forud for indvielsen venter en større om- og tilbygning af de eksisterende bygninger og faciliteter, så Nordic Food College kommer til at fremstå tidsvarende og indbydende. Det er dog langt fra blot de fysiske rammer, der skal være på plads, før den nye skole kan blive en realitet – forude venter således en omfattende planlægnings- og arbejdsproces.

– Nu skal vi først og fremmest ud og søge opbakning fra kommuner, regionen, diverse vækstfora og fonde samt brancheforeningerne inden for landbrug, fiskeri og fødevareindustrien med mere, så vi kan få finansieringen på plads. Herudover har vores undervisere et stort planlægningsarbejde foran sig i forhold til at få designet grundforløbene og få fundet opskriften på, hvordan vi får skabt synergi mellem landmænd, kokke, tjenere og så videre. Vi skal også ud og finde gode samarbejdspartnere i form af lokale landmænd og restauratører, internationale kokke, udenlandske restauratører og kokkeskoler samt relevante vidensinstitutioner, så vi har det netværk, der skal til for at skabe en spændende og perspektivrig uddannelse. Vi har allerede nu kontakt til flere udenlandske interessenter, som er særdeles interesserede i at blive inddraget i Nordic

Food College, og vi har kun fået positive tilbagemeldinger fra alle dem, vi har præsenteret ideen for, understreger Hans Chr. Jeppesen.

Tilpasning til en branche under forandring
Hans Chr. Jeppesen understreger, at selvom Nordic Food Colleges kæphest er at forene tankerne om bæredygtig landbrugs- og fødevareproduktion med moderne teknologi, så bliver det ikke på bekostning af det konventionelle landbrug og den produktionsform, der er i spil nu.

– Vi har et forrygende samarbejde med den konventionelle branche, og sådan skal det fortsat være. Det er uhyre vigtigt for os. Men vi bliver også nødt til at erkende, at vi er i en forandringsproces med nye produktionsformer og teknologier samt et øget fokus på økologi, dyrevelfærd og bæredygtig produktion, og det afføder nye behov og krav fra forbrugerne, som vi må forholde os til. Vi skal uddanne de unge til fremtidens arbejdsmarked, og derfor bliver vi også nødt til at være på forkant med udviklingen og give vores elever viden om og erfaring med de nyeste produktionsformer og teknologier – ikke på bekostning af de konventionelle produktionsformer, men som et højt prioriteret supplement hertil, fastslår Hans Chr. Jeppesen.

Foto : Venstre Mors

Politisk opbakning fra både Thy og Mors
De to borgmestre for henholdsvis Thisted Kommune og Morsø Kommune er – ikke overraskende – begejstret for udsigten til en ny, spændende skole i lokalområdet.

– Med Nordic Food College er EUC Nordvest med til at fremtidssikre og styrke det lokale uddannelsestilbud inden for både fødevareuddannelsen og landbrugsuddannelsen. Kombinationen af de to uddannelsesområder er spændende, nytænkende og i tråd med tidens trends, og jeg er således overbevist om, at der vil være mange unge, der kan se sig selv i det her set-up. Samtidig tror jeg, at etableringen af Nordic Food College kan være med til at tiltrække flere unge til området, og jeg er således ikke i tvivl om, at initiativet vil være en gevinst for kommunen, lyder det fra Thisted Kommunes borgmester, Lene Kjelgaard Jensen.

Morsø Kommunes borgmester, Hans Ejner Bertelsen, er bestemt også godt tilfreds med, at den nye skole bliver lokaliseret i Morsø Kommune.

– Vi er mildest talt begejstret for at kunne huse Nordic Food College. Den nye helhedsbaserede skole kommer til at sætte nye standarder for mad og landbrug – som vil følge tidens kvalitetstrends. Skolens fokus på at skabe motiverende læringsformer, hvor smagen er i fokus fra jord til bord passer naturligt ind i øens DNA. Vi har en lang og stolt landbrugstradition på Mors. Samtidig er vi omgivet af Limfjordens fantastiske skattekamre, hvor Dansk Skaldyrscenter går forrest omkring den nyeste viden. Kombineret med vores velbesøgte events, der fokuserer på de gode smagsoplevelser – så tror jeg på, at den nye skole både vil tiltrække mange madinteresserede unge og skabe flere lokale arbejdspladser, lyder det fra borgmesteren.

Forfatter

Related posts

Top