Mors deltager i karrieredagen i Aalborg

Tirsdag den 7. marts deltager Mors på Karrieredagen i Aalborg. Her er BILA, Vilsund Blue, Morsø Erhvervsråd og Morsø Kommune klar til at møde de studerende og fortælle om mulighederne for praktik og job på Mors. De unge kan vinde en uges praktikophold i en virksomhed på øen.

De studerende efterspørger typisk samarbejde med virksomheder om projekter eller praktik, mens de færdiguddannede er på jobjagt.

– Vi har fra politisk side prioriteret, at Mors igen er til stede på Karrieredagen i Aalborg. Det er en af de måder, hvor vi sammen med virksomhederne kan gøre opmærksom på de mange attraktive og alsidige arbejdspladser på Mors. Forhåbentlig kan det være med til at lokke flere unge hertil – og for nogens vedkommende tilbage til Mors, fortæller Ellen Philipsen Dahl, formand for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget i Morsø Kommune.

Vind en uges praktikophold på Mors
Der er på messen mulighed for at vinde en uges praktikophold med alt betalt – transport, overnatning og
kost. Konkurrencen giver to vindere mulighed for at vælge mellem 11 virksomheder på Mors.

De deltagende virksomheder i konkurrencen er BILA, Vilsund Blue, HE-VA, Skamol, BDO, Dansk
Skaldyrcenter, Advokathuset Funch & Nielsen, Frontego, Morsø Forsyning, Morsø Erhvervsråd og Morsø
Kommune. Virksomhederne dækker tilsammen en bred pallette af studieretninger og giver gode
valgmuligheder. Vinderen vælger selv virksomhed til praktikopholdet.

– Det er godt at se, at så mange virksomheder bakker op om konkurrencen. Det er helt i tråd med den øget
erhvervsindsats, som vi har igangsat i samarbejde med Erhvervsrådet. Jeg håber, at de to vindere får en god
uge på Mors, hvor de oplever, at Mors er både et godt sted at arbejde og bo, siger Ellen Philipsen Dahl.

Danmarks største job- og karrieremesse
Karrieredagene er Danmarks største job- og karrieremesse for højtuddannede. Det er en rejsende messe,
som i næste uge afholdes i henholdsvis København, Århus, Odense og Aalborg. Mors er med i Aalborg, hvor
der i 2016 var 2.123 besøgende, som kun var overgået af København i antal besøgende.

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets har finansieret deltagelsen på messen med leje af stand, konkurrence
mm.

Foto: Ellen Phillipsen Dahl

Forfatter

Related posts

Top