Mors : bøder hvis affald sorteres forkert

De fleste på Mors gør det godt, men borgerne skal gøre det endnu bedre, når der sorteres affald.

Misforståelser om blandt andet plastaffald og knap så stor opmærksomhed fra mange borgernes side svækker affaldsordningen efter en flot start. Det kan i sidste ende blive dyrt for borgere, kommune og miljøet.

Den ny affaldsordning i Morsø Kommune kom – trods indkøringsproblemer – flot fra start hen over forår og sommer i år. Generelt bakkede borgerne ordningen op og sorterede større mængder affald end Morsø Kommune havde turdet håbe på.

Morsingboerne er faldet af på den
I de seneste uger er morsingboerne til gengæld faldet lidt af på den igen, og nogle typiske problemer med sorteringen gør, at Morsø Kommune nu sætter fokus på at samarbejde med borgerne om at få misforståelserne ryddet væk og få sorteringen trimmet, så den bliver så optimal som muligt. Blandt de typiske problemer er, at mange ikke adskiller affald i de forskellige materialer, det er sammensat af – som f.eks. vinkartoner, der består af pap, plast og aluminium.

Desuden er der for mange plastposer i madaffaldet, som giver problemer med de maskiner, der bearbejder affaldet på biogasanlægget.

Disse og andre problemer og misforståelser omkring affaldssorteringen vil renovatørerne nu fokusere særligt på, når de henter affald i husstanden. Er affaldet ikke sorteret rigtigt, vil det ikke blive fjernet.

Erfaringerne fra de første måneder viser, at problemerne er samlet omkring nogle få typer affald og nogle enkelte problemstillinger. Dem vil Morsø Kommune nu søge at få fjernet, så affaldsordningen fungerer efter hensigten.

De syv affalds-bud
Derfor er der sammensat syv tips til korrekt sortering af affald. Få syv rigtige, når man sorterer dit affald:

1. Plastfolie og blød plast i det store rum
Læg plastfolie/blød plast i beholder til papir, pap og plastfolie eller i det store rum i den 2-delte genbrugsbeholder. Plastfolie/blødplast er plastposer, plastsække og blød plast til indpakning.

2. Plastemballage og hård plast i det lille rum
Denne type plast lægges i beholder til metal, glas og plast eller i det lille rum i den 2-delte genbrugsbeholder. Plastemballage/hårdplast er plasticflasker, dunke, æggebakker af plast, bøtter til mejeriprodukter, ost og andre plastemballager til madvarer.

3. Mælkekartoner, kødbakker og flamingo i restaffald
Mælkekartoner, sorte kødbakker og flamingobakker skal i restaffald, da materialet ikke kan genanvendes.

4. Læg affald løst i genbrugsbeholder
Affald i beholdere til genanvendeligt affald skal ligge løst, så det er nemt at sortere i den videre affaldsbehandling. Affaldet må ikke være pakket i plastposer eller papkasser.

5. Skil affald ad inden sortering
Genanvendeligt affald, der er sammensat af flere typer materiale, skal skilles ad og sorteres.

F.eks. skal en ’ramme’ til dåseøl – eller sodavand skilles ad i henholdsvis pap og plast, før den lægges i beholder til papir, pap og plastfolie eller i den 2- delte genbrugsbeholders store rum.

Tilsvarende deles en vinkarton således:
• Aluminiumsposen skal i restaffald
• Plasthåndtaget skal i beholder til metal, glas og plast eller i det lille rum i den 2-delte genbrugsbeholder
• Pappet lægges i beholder til papir, pap og plastfolie eller i det store rum i den 2-delte genbrugsbeholder.

6. Fyld kun op til skillevæggens kant i genbrugsbeholderen
Den 2-delte 240 l genbrugsbeholder må kun fyldes til overkanten af skillevæggen i beholderen, da der ellers er risiko for at de 2 affalds-typer blandes ved tømningen.

7. Brug altid papirposer til madaffald
Brug kun de tilsendte papirsposer til madaffald og udskift efter max. 1,5 dag. Plastposer kan ikke bioforgasses, og kan sætte sig fast i maskineriet.

– Ordningen har kørt i 6 måneder, og vi forstærker nu fokus på at komme de typiske problemer til livs. Vi har den klare opfattelse, at mange gerne vil gøre det rigtigt og henviser dem til informationer i de husstandsomdelte foldere, i låget på beholderne og på kommunens hjemmeside for at få eventuelle misforståelser og forglemmelser fjernet, siger Meiner Nørgaard, som er formand for Udvalget for Teknik og Miljø i Morsø Kommune.

Fejlsorteret affald fjernes ikke
Desuden kontrollerer renovatørerne nu sorteringen, når de henter affaldet. Fejlsorteret affald vil ikke blive taget med men kan afhentes senere mod en merbetaling. Gentagne tilfælde af fejlsortering kan medføre bøde.

– Det er afgørende for affaldsordningens succes, at der sorteres så grundigt som muligt. Morsø Kommune er blandt pionererne, når det gælder om at opfylde fremtidens krav til affaldssortering, og en succesfuld ordning betyder, at de samlede udgifter til affaldshåndtering holdes nede – samtidig med, at vi i fællesskab gør en stor indsats for et bedre miljø, fortæller Meiner Nørgaard

Forfatter

Related posts

Top