Mod på (musik)livet i Thisted

Den nybyggede musikskole i Thisted er blevet et sandt tilløbsstykke. Ikke mindst de fredage i marts og april, hvor projektet ’Musik i Hverdagen’ har fyldt KulturRummets lokaler med spilleglade folkeskoleelever. Kimen er lagt til et aktivt musikliv – og måske ender det endda med et juniorsymfoniorkester.

Ved de populære musikstævner mødes 80-90 elever til en intens dag med øve-værksteder, hvor alt fra tværfløjte, basuner og violiner kommer i spil – der er frit valg for deltagerne. Sammen med en musiklærer øver eleverne sig på lette melodi-stemmer. Og der sluttes af i samlet flok med en gebommerlig fælleskoncert for podernes forældre. Efter koncerten er der musikbasar og åbent hus på musikskolen.

Alle værkstederne er åbne, og børnene kan vise mor og far, hvad de har spillet på – eller de kan gå rundt og prøve de instrumenter, de endnu ikke har haft fingrene i.

Gået helt efter planen
I fredags blev forårets 4. stævne afviklet, og den feedback, lærerne har fået fra deres elever, har været yderst positiv. De har lært nye instrumenter at kende, nydt samarbejdet på tværs af skolerne og i det hele taget hygget sig med masser af læring. Men det har nu også været godt, at der har været pauser, som en af eleverne lakonisk har påpeget i evalueringen.

– Det er blevet, lige som jeg havde håbet og gået efter i planlægningen, og jeg er meget tilfreds med stævnerne. Det har længe været mit ønske, at børnene skulle spille meget mere på instrumenterne. Dét er der mulighed for på den nye musikskole. Faciliteterne er helt i top, musiklærerne er på hjemmebane, og vi har et rigtigt godt samarbejde med folkeskolens musiklærere og øvrige lærere, som har været med, fortæller projektkoordinator Kristina Brogaard.

Det livslange perspektiv
Der er mange delmål på projektets vej til at udbrede kendskabet til traditionelle orkesterinstrumenter. Det handler nemlig om at skabe et solidt udgangspunkt for et aktivt musikliv hos eleverne samt at styrke samarbejdet mellem folkeskolens musiklærere og musikskolens musiklærere, der gennem fælles kurser og møder har sat fokus på, hvordan de to faggrupper kan gøre hinanden stærke.

Næste skridt bliver at starte et juniorsymfoniorkester. Og håbet er netop, at stævnerne på musikskolen har vakt elevernes interesse og nysgerrighed for at være med i et kommende orkestertilbud.

Om Musik i Hverdagen
Musikskolen i Thy står bag Musik i Hverdagen, der tog sin begyndelse for snart fem år siden, hvor enkelte af kommunens skoler fik besøg af en musiklærer, som var med i musiktimerne sammen med klassens egen lærer over 10 uger. Det har siden udviklet sig til, at alle kommunens folkeskoler er med og får tilknyttet en musikskolelærer.

Forløbet på de enkelte skoler afsluttes i år med en mindre koncert på børnenes egen skole, hvor de optræder med det, de har lært i perioden. Endvidere kommer samtlige elever, som er tilknyttet projektet, til et af de såkaldte MuH-stævner i løbet af marts og april måned. Forårets sidste stævne afvikles på fredag.

Sted
Thisted Musikskole, Tingstrupvej 17, 7700 Thisted

Tidspunkt
Fredag den 13. april kl. 8.30-16.30 (koncert kl. 15)

Foto: Thomas Mikkelsen

Forfatter

Related posts

Top