Mistanke om svinepest lukker Danish Crown slagteri

I forbindelse med en rutinekontrol på Danish Crown slagteriet i Herning har Fødevarestyrelsen ved et enkelt dyr konstateret symptomer på svinepest. Slagteriet er derfor midlertidigt lukket.

Midt- og Vestjyllands Politi har i dag kl. 8.30 modtaget en henvendelse fra Fødevarestyrelsen om, at der på Danish Crown slagteriet i Herning er fundet en gris med symptomer på svinepest.

Fødevarestyrelsen har derfor midlertidigt lukket Danish Crowns slagteri i Herning. Grisen stammer ifølge Fødevarestyrelsen fra en besætning ved Skjern.

Obduktion og blodprøve
Både Fødevarestyrelsen og Danish Crown har iværksat en undersøgelse af sagen. Grisen er blevet obduceret, men denne undersøgelse har ikke givet anledning til yderligere mistanke. Som en fast del af beredskabsproceduren er en blodprøve fra grisen sendt til Fødevarestyrelsen i København, der forventer at have et svar på prøven klar på fredag.

Normal procedure
Veterinær Nord vil desuden i løbet af få timer tage stilling til, om mistanken kan afblæses, og slagteriet dermed kan genåbnes. De foranstaltninger, som er truffet på slagteriet i Herning, er normal procedure ved mistanke om klassisk svinepest.

Fakta om svinepest
Svinepest er ikke farligt for mennesker. Der opstår jævnligt mistanke om klassisk svinepest i Danmark. Der har ikke været udbrud af klassisk svinepest i Danmark siden 1933.

Forfatter

Related posts

Top