Minksagen: Borgmesteren skøjter udenom

Læserbrev af Bo Fink, Enhedslisten på Mors

I sit svar på Limfjord Update skøjter borgmesteren udenom angående sin rolle i minksagen.

Hans Ejner Bertelsen siger ” – For os som kommune er det dog helt afgørende, at vi følger lovgivningen, uanset de forskellige interesser”.

Det er så rigtigt, som det er sagt.

Det er bare ikke sådan det er gået til. Ved at skamride forvaltningsloven favoriserer borgmesteren personerne bag minkprojektet fremfor sagens øvrige parter. Borgmesteren undlader i sin udtalelse til Limfjord Update at oplyse, at lovparagraffen i virkeligheden giver ham frit valg efter eget skøn.

Stk. 2 i lovparagraffen (§21) siger således, at en begæring om udsættelse kan afvises, hvis der f.eks. er væsentlige private interesser, der taler imod sådan en udsættelse. Dette må umiddelbart bringe naboerne -som høringsberettigede parter-  på banen.

Hvis ikke de høringsberettigede naboer, som har levet i uvished i månedsvis udgør en gruppe med væsentlige private interesser, hvem gør så? Naboerne så hen til at få denne sag afsluttet d. 18. december. Alligevel valgte borgmesteren helt subjektivt, at vægte hensynet til projektmagerne højest.

Kan borgmesteren så finde støtte i folketingets bemærkninger til forvaltningsloven? Svaret er nej.

Bemærkninger til forvaltningsloven lægger på ingen måde op til at favorisere én part frem for en anden. Loven tilstræber at skabe rammerne for fair play.

Af folketingets bemærkninger til §21 fremgår, at paragraffen er tænkt som en hjælp til ansøgere, der er blevet bekendt med nye oplysninger i en sag, inden sagen endeligt skal afgøres. Noget der IKKE gør sig gældende i denne sag. Sagen havde været fuldt belyst i mere end en måned, hvilket borgmesteren burde have været opmærksom på og handlet ud fra, da begæringen om udsættelse blev indgivet.

Et par enkle spørgsmål fra borgmesteren til ansøger ville have klargjort, at der var tale om en usaglig forhalingsmanøvre og dermed givet belæg for en afvisning. Men det fravalgte borgmesteren.

 

Forfatter
Tags ,

Related posts

Top