Ministre til borgermøde om Testcentret i Østerild

Der er behov for fortsat udvikling af fremtidens nye vindmøller. Derfor skal der skabes gode vilkår for forskning, udvikling og demonstration af forskellige vindmølletyper, så de er konkurrencedygtige og lever op til krav om drift, funktionalitet, sikkerhed m.m.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen og Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til borgermøde om udvidelsen af testcentret for prototypevindmøller ved Østerild, Mødet finder sted den 8. april kl. 11.00-13.00 i Østerild Multicenter.

På mødet vil ministrene orientere om planerne for udvidelsen, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input til den videre idéproces om udvidelsen.

Alle er velkomne på mødet.

Idéoplæg om udvidelsen af testcentret ved Østerild
Erhvervsstyrelsen igangsætter nu udarbejdelse af VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkning på Miljøet) og habitatkonsekvensvurdering for udvidelsen af testcentret i Østerild.

Første trin i processen er at indkalde idéer og forslag fra alle interesserede til projektet herunder om, hvilke miljøforhold der er vigtige at undersøge i forbindelse med udarbejdelsen af VVM- redegørelsen.

Læs mere om dette og dine muligheder for at blive hørt i idéoplægget:


Udvidelse af  Testcentret i Østerild
Regeringen vil gerne understøtte, at der findes opdaterede testfaciliteter, og har derfor besluttet at igangsætte arbejdet med en udvidelse af de eksisterende testcentre i Østerild og Høvsøre.

Læs Erhvervsministeriets pressemeddelelse fra 17. januar 2017 og få yderligere information om udvidelse af testcentrene i rapporten herunder:

I dag er der to eksisterende testcentre i Danmark, henholdsvis i Østerild i Thisted Kommune med syv pladser etableret i 2012, og i Høvsøre i Lemvig Kommune med fem pladser etableret i 2002.

Læs mere om Nationalt testcenter Østerild

Læs mere om Høvsøre testcenter i cirkulæret på retsinformation.dk, samt i VVM-redegørelsen herunder:

 

Forfatter

Related posts

Top