Ministermøde redder ikke muslingejobs

Selvom adm. direktør for Vilsund Blue A/S i Nykøbing Søren Tjørnelund Mattesen betegner tirsdagens møde med fiskeriminister Mogens Jensen (A) som positivt, er der alligevel lang vej til en løsning af problemet med nok råvarer til muslingeindustrien omkring Limfjorden.

Derfor fortsætter Vilsund Blue planerne om at reducere op til 20% i medarbejderstaben.

– Vi kvitterer for, at ministeren er lydhør overfor vores problemer med tilgang til nok råvarer. Men udsigterne til, at de positive tilkendegivelser hurtigt vil ændre på den aktuelle situation, er ikke realistiske. Derfor er vi desværre nødt til at reducere medarbejderstaben, siger Søren Tjørnelund Mattesen.

Lydhør minister
Han understreger, at han – på muslingeindustriens vegne – er glad for, at ministeren anerkender de konkrete problemer og bekræfter at man fortsat ønsker en muslingeindustri i Danmark.

– DTU Aqua laver nu en ny bestandsvurdering Storebælt, som vi forventer klar i starten af det nye år. Der skal så laves en politisk afklaring af, hvem der skal have licenserne. De bør, set fra min stol, gives til fiskerne på Østkysten, der mangler råvarer, siger Søren Tjørnelund Mattesen.

Han glæder sig også over, at ministeren er klar til at kigge på fiskeriet af yngel på Horns Rev, hvor tyske og hollandske fiskere allerede henter yngel i eget farvand. Man vil nu undersøge mulighederne.

Nej til fiskeri i Vadehavet
Selvom ministeren var lydhør overfor muslingeindustrien, var der dog også punkter, hvor Mogens Jensen umiddelbart ikke var til at rokke.

– Ministeren ønskede ikke et fiskeri i Vadehavet, da han mener, det er i konflikt med udpegningen af området som en del af Unesco’s Verdensarv. Det er vi ikke enige i og mener godt, at der kan etableres et fuldt ud forsvarligt fiskeri med hensyntagen til naturen. Det vil vi arbejde videre med, siger Søren Tjørnelund Mattesen.

Til gengæld var ministeren klar til at se på en åbning af muslingefiskeri om søndagen. Det er nemlig afgørende for, at muslingeindustrien kan levere friske ferske produkter til kunder i ind og udland.

Mogens Jensen lovede samtidigt, at de ansøgninger om at etablere kulturbanker med muslinger, der har ligget i Fiskeristyrelsen i over et år, vil blive behandlet inden årets udgang.

Til gengæld var ministeren ikke umiddelbart indstillet på at fjerne sommerstoppet for muslingefiskeriet i Limfjorden.

LÆS OGSÅ:

Nu svarer ministeren muslinge-direktør

Foto: Vilsund Blue

Forfatter

Related posts

Top