Minister puster nyt liv i landdistriktsudvalg

Det vakte utilfredshed i Landdistrikternes Fællesråd og Landbrug & Fødevarer, at regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet, der skal rådgive skiftende regeringer om landdistrikterne, ikke har været samlet siden november 2014, hvor Carsten Hansen (S) var minister for by, bolig og landdistrikter.

Landdistrikternes Fællesråds formand Steffen Damsgaard og viceformand i Landbrug & Fødevarer Lone Andersen, der begge er en del af udvalget, skrev derfor i begyndelsen af april en fælles henvendelse til erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), hvor de opfordrede til, at udvalget blev videreført.

Og nu har erhvervsministeren annonceret, at han har taget initiativ til, at udvalget atter bliver samlet. Det skete torsdag i forbindelse med Folketingets behandling af regeringens regional- og landdistriktspolitiske redegørelse 2017.

Glæde i Landdistrikternes Fællesråd
Hos Landdistrikternes Fællesråd er formand Steffen Damsgaard godt tilfreds med, at de to organisationers arbejde for at sikre, at udvalgsarbejdet kan fortsætte har båret frugt.

– Jeg er meget glad for, at erhvervsminister Brian Mikkelsen på baggrund af den fælles henvendelse fra Landbrug & Fødevarer og Landdistrikternes Fællesråd har taget initiativ til at videreføre Det Rådgivende Udvalg på Landdistriktsområdet. Det er et vigtigt forum, hvor regeringen, Landdistrikternes Fællesråd og andre vigtige aktører kan drøfte politiske spørgsmål, udspil og lovforslag, der vedrører udviklingen af landdistrikterne, siger han.

Damsgaard understreger, at han mener, at erhvervsministeren viser handlekraft og interesse for landdistrikterne ved at videreføre udvalget.

Regeringens rådgivende udvalg på landdistriktsområdet blev nedsat i 2005 af daværende indenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Foto : Landdistrikternes Fællesråd

Forfatter

Related posts

Top