Minister forventer flere fisk til danske fiskere

I dag og i morgen skal miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen sammen med sine ministerkolleger fra de andre EU-lande blive enige om næste års fiskekvoter for blandt andet Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

– Jeg tager til Bruxelles med en klar målsætning om, at den positive udvikling i bestandene skal omsættes til flere fisk til danske fiskere, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Der er udsigt til større kvoter for bl.a. jomfruhummer og tunge i Skagerrak og Kattegat, ligesom det forventes, at der kan fastsættes en høj kvote for brisling i Nordsøen. Samtidigt vil en række kvoter for de bestande, der bliver omfattet af den såkaldte landingsforpligtelse, blive hævet, så kvoterne afspejler, at fiskerne nu også skal tage de fisk med ind, som før blev smidt ud.

Kamp om torsk
De seneste år har der været en positiv udvikling i torskebestanden i Kattegat. Det betyder, at bestanden er vokset så meget, at flere og flere torsk ender i fiskernes redskaber og må smides ud, da de ikke har kvoter til at lande de fisk, de fanger.

”Som det ser ud i dag er fiskerne tvunget til at smide gode torsk over bord, og det giver ganske enkelt ingen mening. Jeg vil kæmpe for opbakning til at sætte kvoten for torsk i Kattegat op til et niveau, hvor vi undgår, at uhensigtsmæssigt mange bifangster af torsk skal smides ud. Man skal huske på at torsk, der smides over bord ikke bidrager til en bedre bestand, det er bare spild”, siger Eva Kjer Hansen.

Gennem en årrække har danske fiskere kun måtte lande torsk som bifangst i Kattegat, og kvoten har været meget lav.

Fastholde niveauet i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat
Ministeren går desuden ind til forhandlingerne i Ministerrådet med det mål, at fiskeriindsatsen i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat som minimum fastholdes på det nuværende niveau.

Derudover vil hun arbejde for, at forsøg med kameraovervågning på udvalgte fartøjer skal fortsætte, da disse forsøg har været med til at højne kvaliteten af den biologiske rådgivning.

Foto : MH 424 Westbank

Forfatter

Related posts

Top