Minister-besøg på Morsø Landbrugsskole

Der var prominent besøg på Morsø Landbrugsskole, da statsminister Lars Løkke Rasmussen og undervisningsminister Merete Riisager torsdag holdt pressemøde på skolen, i forbindelse med præsentationen af regeringens nye udspil; ’Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden’.

Forud for pressemødet havde de to ministre afsat tid til at få en rundvisning på skolen, hvor de bl.a. fik mulighed for at høre mere om visionerne for Nordic Food College. Et koncept, som de begge udviste stor interesse for.

Kursskifte
Med det nye EUD-udspil cementerer regeringen, at der skal ske et kursskifte. Der skal skabes en ny kultur, hvor bogligt orienteret uddannelsessnobberi erstattes af en respekt for håndens arbejde, og hvor der skabes balance mellem antallet af unge, der vælger en gymnasial uddannelse og antallet af unge, der vælger en erhvervsuddannelse.

Statsminisiter Lars Løkke Rasmussen og Undervisningsminister Merete Riisager blev vist rundt på Morsø Landbrugsskole med direktør Hans Chr. Jeppesen som guide. Foto: EUC Nordvest

Der skal etableres en naturlig linje fra folkeskole til erhvervsuddannelser, og det skal bl.a. ske ved at sikre gode rammer for mere praksisfaglighed i folkeskolen, ved at indføre uddannelsesparathedsvurderinger til hver enkelt ungdomsuddannelse og ved at erhvervsrette 10.klasserne, så de i højere grad betragtes som begyndelsen på en erhvervsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen.

– Jeg hilser i dén grad initiativerne omkring grundskolen velkommen. Det er helt afgørende, at vi får skabt en bedre synergi mellem folkeskolen og erhvervsuddannelserne, hvis vi skal lykkes med at gøre erhvervsuddannelserne til et mere naturligt valg for eleverne. Her vil det være et stort skridt, hvis vi får udbredt praksisfagligheden og får gjort erhvervsskolerne til en naturlig del af elevernes hverdag, fortæller direktør på EUC Nordvest Hans Chr. Jeppesen.

55 konkrete initiativer
Regeringens udspil består af i alt 55 konkrete initiativer fordelt på 12 hovedområder, og regeringen har afsat ca. to mia. kr. til at realisere udspillet.

– Jeg synes helt overordnet, at det er et meget positivt udspil, regeringen er kommet med. Der er mange gode ting og spændende initiativer, der falder fint i tråd med de justeringer, som vi fra Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har udtrykt ønske om. Regeringen har med et godt og ambitiøst udspil vist, at der er politisk vilje til handling. Men vilje gør det ikke alene, så jeg er helt sikkert spændt på at se, hvordan den samlede finansiering af forslaget kommer til at se ud, slutter Hans Chr. Jeppesen.

Foto: EUC Nordvest

Forfatter

Related posts

Top