Mindre regnearksarbejde resulterer i færre indlæggelser

Det giver god mening at løfte blikket fra regnearket og i stedet kigge på det, som giver mening for den enkelte patient. Det viser i hvert fald evalueringen af et forsøg på Bornholms Hospital, som de sidste to år har skiftet stram aktivitetsstyring ud med værdibaseret styring.

I 2016 gav Region Hovedstaden Bornholms Hospital mulighed for at arbejde ud fra et budget, der ikke afhænger af, hvor mange behandlinger de udfører. Nu viser evalueringen, at ændret fokus fra aktivitet til værdi for patienten resulterer i færre indlæggelser og mere nærhed og sammenhæng. Det er godt nyt for patienterne, fortæller formand for Region Hovedstaden udvalg for værdibaseret styring, Karin Friis Bach (R):

– De fleste mennesker vil helst hurtigst mulig hjem til familien, når de har fået behandling på hospitalet. Så det er rigtigt positivt, at forsøget med at fritage Bornholm Hospital fra at styre efter aktivitet har resulteret i, at vi behandler flere patienten uden at indlægge dem, siger Karin Friis Bach.

Pressefoto: Region Hovedstaden

Karin Friis Bach understreger, at sygeplejerskerne og lægerne på hospitalet selvfølgelig altid har en ambition om at gøre det, som giver mest mening for patienten.

– Det er bare ikke altid, at rammerne har været til stede. Men det er de nu, og det ser ud til at give mening både for patienter og for medarbejderne, siger hun.

Antal indlæggelser faldet i Thisted
Antallet af indlæggelser er i perioden 2016-2018 også faldet på Aalborg Universitetshospital i Thisted.

I perioden faldt det samlede antal indlæggelser fra 13.088 til 8.022. Det kan i følge udviklingsplanen for sygehuset skyldes flere ting. Bl.a. ophøret af den akutte kirugi i juni 2016, og at en registreringsomlægning i akutmodtagelsen pr 1. august 2017. Denne ændrede registreringspraksis betød, at antallet af registrerede indlæggelser i akutmodtagelsen blev reduceret fra 7.756 i 2016 til 2.925 udskrivninger i 2018. Det svarer til et fald på ca. 400 pr måned.

Omlægningen består i, at patienter i stedet for indlæggelse er blevet registreret som værende akut ambulante, hvis de efter opholdet i akutmodtagelsen ikke er blevet indlagt i enten AMA eller
en anden sengeafdeling.

Konkret betyder det, at knap 5.000 indlæggelser er blevet konverteret til ambulante besøg.

Gladere patienter
Direktør på Bornholms Hospital Niels Reichstein Larsen fortæller, at patienterne oplever en mærkbar forskel. Selvom afskaffelsen af aktivitetsstyringen har haft mest praktisk betydning for ledelsen, så har det været med til at skubbe til en kulturudvikling hele vejen igennem systemet.

Direktør på Bornholms Hospital Niels Reichstein. Pressefoto: Region Hovedstaden

– Vi opfordrer medarbejderne til først og fremmest at gøre det, som giver værdi for patienterne, fremfor at tænke i hvad der giver mest aktivitet for hospitalet. Det foregår ved at tage en åben snak med patienten, hvor målet både er at gøre det bedre for patienten og undgå unødvendige aktiviteter. Behøver vi fx indkalde til faste konkroller én gang om måneden – eller kan vi klare flere kontroller via telefonen. Vores øgede fokus på at tage større hensyn til den enkeltes ønsker, er den rigtige udvikling for vores hospital og hænger godt sammen med ambitionerne om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, siger Niels Reichstein Larsen.

Fremtidens sundhedsvæsnet handler om patienten
Karin Friis Bach fortæller, at erfaringerne på Bornholms Hospital har været med til at udvikle en model for, hvordan alle hospitaler i Region Hovedstaden fremover skal organisere deres arbejde, så der bliver mere fokus på det, der giver mening for den enkelte patient.

– Evalueringen peger på, at omstillingen tager tid – og at vi skal inddrage det kliniske personale aktivt i processen, så udviklingen giver mening i deres hverdag. De og de mange andre erfaringer har vi taget med videre i arbejdet om fremtidens sundhedsvæsnet i regionen, slutter hun.

Pressefoto: Region Hovedstaden

Forfatter

Related posts

Top