Millioner til Museumscenter Hanstholm og venner

VELUX fonden har doneret 3,2 millioner kroner til projektet ”Atlantvolden i Nordjylland”, som er et samarbejde mellem Museum Thy, Vendsyssel Historiske Museum, Museumscenter Hanstholm, Institut for Kultur og Globale Studier ved Aalborg Universitet og Nordjyllands kystmuseum.

For særligt Nordjyllands kyster bærer stadigt tydeligt præg af den tyske besættelse 1940-45 i form af de mange betonbunkere, der udgør resterne af Atlantvolden. Bunkerne udgør stort set de eneste autentiske bygningsmæssige levn fra besættelsestiden.

Projektet sigter på at undersøge og formidle de anlæg, også de mere ”usynlige,” som man fortsat finder i landskabet. Projektet vil omfatte mikrohistoriske lokalstudier om Atlantvolden og dens virkningshistorie i landsdelen, både under og efter besættelsen.

Projektet vil ifølge TV2 Nord desuden omfatte et ph.d.projekt, som undersøger Atlantvolden som kulturarv og dens museale formidling. Endelig vil projektet omfatte udarbejdelse af stedbunden formidling af de vigtigste anlæg i det nordjyske landskab.

Forfatter

Related posts

Top