Millioner til lokal indsats for sårbare og udsatte børn

Morsø Kommune har fået bevilliget knap 3,6 millioner fra ansøgningspulje i Socialstyrelsen til flere pædagoger og pædagogiske assistenter til institutioner med mange 0-2-årige sårbare og udsatte børn. Indsatsen strækker sig over tre år i M.C. Holms Børnehus og Nordmors Børnegård.

De forventede resultater af indsatsen er, at børnenes læring og trivsel fremmes.

– De første 1000 dage af et barns og en families tilværelse er vigtige. Nu har vi fået muligheden for at gøre noget mere ud af det, der er vigtigt, siger Inga Roslev, leder af Nordmors Børnegård i Sejerslev.

Enestående mulighed
Også i Nykøbing hos M.C. Holms Børnehus ser lederen også store muligheder i at kunne have endnu større fokus på behovene hos nogle af kommunens yngste borgere.

– Vi får en helt enestående mulighed for at løfte det faglige niveau og antallet af voksne omkring de yngste børn – med et særligt fokus på de, der har det største behov, fortæller Trine Kruse Bro, leder af M.C. Holms Børnehus.

En god start på livet
Den politiske udvalgsformand glæder sig over udsigten til, at der nu kan ydes en ekstra indsats for de sårbare og udsatte børn på Mors.

– Vi kan med tildelingen fra Socialstyrelsen holde en stærkere hånd under den gruppe af børn, der har behov for en ekstra indsats, når den gode start på livet skal sikres, siger Tore Müller (A) – Formand for Børne- & Kulturudvalget.

En ekstra bevilling
Det er Børne- og Undervisningsministeriet, der har behandlet ansøgningen og meddelt, at ansøgningen om tilskud til projektet er imødekommet med et tilskud frem til 31. december 2022.

De to institutioner har udover beløbet fra Socialstyrelsen også fået en bevilling til et kompetenceløft for indsatsen på 278.000 kroner.

Foto: Morsø Kommune

Forfatter

Related posts

Top