Millioner på vej til landdistrikterne og småøerne

På finansloven for 2015 er der afsat 22,5 mio. kr. til Landdistriktspuljen i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af midlerne anvendes til forsknings- og informationsprojekter samt projekter på de 27 småøer, og det er nu muligt at søge om midlerne.

Ved denne ansøgningsrunde sætter ministeriet særligt fokus på forsknings- og informationsprojekter, der belyser temaet ”potentialer og barrierer for vækst, udvikling og arbejdspladser i landdistrikterne”.

For ø-støttens vedkommende vil ministeriet som ved tidligere ansøgningsrunder prioritere projekter, der formår at etablere eller bevare arbejdspladser på de 27 småøer. Medfører projekterne tilflytning til øen, vil de ligeledes blive prioriteret højt.

Ansøgningsfristen for forsknings- og informationsprojekterne samt 2. runde af ø-støtten i 2015 er fredag den 4. september 2015, kl. 12.00.

Læs mere her

Forfatter

Related posts

Top