Millionbevilling til lokal turisme-indsats

Dansk Erhvervsfremmestyrelse har bevilget 1.995.650 kroner til et projekt, som har til formål at styrke turismen i vores del af landet.

Morsø Kommune har sammen med Struer og Skive kommuner søgt om pengene for at konsolidere turisme-indsatsen i det kommende destinationsselskab – Destination Limfjorden.

Det nye destinationsselskab vil lægge hovedvægten på to aktiviteter: Dels at etablere Destination Limfjorden og udarbejde en strategi for turisme-udviklingen, dels arbejdet med at opbygge og udvikle et nyt brand og stærke kernefortællinger om egnen. Herunder vil der være en lang række delprojekter, som skal udvikles. Alt sammen skal ske i tæt dialog med lokale turismeaktører i de tre kommuner, skriver Morsø Kommune på sin hjemmeside.

Der har været stor interesse for erhvervsfremmestyrelsens turismepulje. Der er ansøgt for ca. 108 mio. kr., og 42 ansøgninger er indstillet til bestyrelsen. Heraf har 26 fået tilsagn eller betinget tilsagn, mens 16 ansøgninger har fået afslag.

Foto: Visit Mors

Forfatter

Related posts

Top