Million-donation til Museum Thy

Museum Thy har fået et større millionbeløb i støtte fra Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Pengene skal bruges på at købe ejendommen Jernbanegade 11 som i fremtiden skal huse Thisted Museums udstillinger.

Også kommunalbestyrelsen har valgt at bakke op:

– Det er en stor drøm, der nu står til at gå i opfyldelse. Alle medarbejdere og jeg selv er meget taknemmelige over for både fond og kommune. Nu er det første og meget afgørende skridt i realiseringen af en helt nødvendig fornyelse af vores museum taget, fortæller Jytte Nielsen, daglig leder af Museum Thy.

Museum Thy har i en årrække arbejdet på planerne for en udvidelse og modernisering af museets hovedafdeling i
Thisted. Udvidelsen skal sikre moderne og tidssvarende rammer om formidlingen af Thy’s fantastiske kulturhistorie,
således at børn- og unge, lokale borgere og turister får bedre mulighed for at lære Thy at kende under overfladen.

Samtidig vil udvidelsen give Thy og Thisted sin helt egen museumsgade med museumsaktiviteter på begge side af
Jernbanegade. Første skridt er nu taget hen imod at der kan indrettes et helt nyt museum i Global Wind Powers gamle domicil, og museets eksisterende bygninger og udeområder vil få nye spændende funktioner. Der skal nu rejses midler til næste fase, som omhandler ombygning og indretning.

Udvidelsesplanerne har været på tegnebrættet i en længere årrække, og med den generøse donation fra Aage og
Johanne Louis-Hansens Fond og tirsdagens tilsagn om solid støtte fra Thisted Kommune, så er der forventning om, at drømmene endelig kan blive til virkelighed på Museum Thy.

– Der skrives kulturhistorie i disse år i Thy. Og med udvidelsen af Museum Thy kan vi som kommune glæde os over et samlet område, der har fået et gevaldigt og tiltrængt løft. Projektet vil skabe den helt rigtige sammenhæng til
kommunens store flagskib, KulturRummet, og Thisted får en spændende sammenhængende bykerne med mange
oplevelsesmuligheder, der vil komme herboende og turister til gavn, siger fformand for Erhvervs-, Arbejdsmarkeds- og Kulturudvalget i Thisted Kommune, Niels Jørgen Pedersen.

Med erhvervelsen af Jernbanegade 11 i hus kan næste etape påbegyndes. Museet skal nu i gang med at se på
formidlingsgreb og temaer for det kommende formidlingsflagskib i Museum Thy, der skal huse alt fra de righoldige
oldtidssamlinger og nye spændende historier om erhvervsudviklingen i Thy.

Foto: Google Maps

Forfatter
Top