Miljøorganisation vil have honningbierne ud af Nationalpark Thy

I Hanherred og Thy har miljøorganisationen Verdens Skove igangsat et vaskeægte kup-forsøg mod Naturstyrelsen Thy’s planer om bistader. Man mener nemlig, at biavlernes honningbier presser de vilde bier på føden.

Det fortæller DR Nordjylland.

På fredag trækkes der lod om 11 bistadepladser, der skal give biavlere mulighed for at placere op mod 225 bistader i områderne ved blandt andet Nationalpark Thy og andre fredede områder. Men i sidste uge startede Verdens Skove en pengeindsamling for at kunne lægge billet ind på samtlige bistadepladser.

– Vi sender selvfølgelig lod ind på alle stadepladser, og så håber vi, at vi vinder hele molevitten, siger biolog og talsmand fra Verdens Skove Stine Tuxen.

Miljøorganisationen har på nuværende tidspunkt indsamlet over 40.000 kroner.

– På de stadepladser, vi er heldige at få, vil vi undgå at sætte bistader op – og på den måde kommer der færre bier ud i området. Men den anden og vigtigere grund er, at vi gerne vil råbe politikerne op om, at det her faktisk er et reelt problem, siger Stine Tuxen.

Hos Naturstyrelsen Thy lytter skovrider Ditte Svendsen til bekymringerne, men vælger at læne sig op ad det, hun kalder for de seneste officielle anbefalinger fra forskere på Aarhus Universitet.

– De siger, at med den tæthed og den fordeling, vi har af bistader i dag, så skulle honningbier ikke udgøre nogen trussel mod de vilde bier, siger skovrideren.

Naturstyrelsen Thy har dog valgt, at man ikke vil imødekomme den øgede efterspørgsel på at leje flere stadepladser. Det sker, fordi forskerne er uenige og fordi den seneste forskning, ifølge Ditte Svendsen, også siger, at der enkelte steder kan være problemer.

International uenighed
Blandt forskere og eksperter i ind- og udland er der uenighed om, hvorvidt honningbier har negative konsekvenser for de vilde bier eller ej.

På Aarhus Universitet mener seniorforsker Per Kryger på Institut for Agroøkologi eksempelvis, at der er god plads til honningbierne i naturområderne.

– For en masse af de vilde bier ved vi, at der ikke er noget overlap mellem de planter, som honningbier besøger, og dem, som de vilde bier besøger, siger seniorforskeren.

Ifølge ham spiller honningbien derimod en stor rolle i naturen både som bestøver og som fødekilde for andre insekter.

På samme universitet skriver forskere fra Nationalt Center for Miljø og Energi omvendt i en rapport fra januar 2018, at man på baggrund af den eksisterende viden vurderer, at det potentielt kan medføre uønskede effekter på naturområders populationer af vilde bier, hvis man udsætter honningbier.

I Danmark kender man til omkring 290 forskellige biarter. 50 af dem er ikke set i Danmark siden 1974.

Biodiversitet kræver særlig indsats
Ifølge Stine Tuxen fra Verdens Skove står vi til at miste omkring 80 arter mere, og hun mener, det derfor er et område, der kræver en særlig indsats, hvis vi vil bevare biodiversiteten inden for de vilde bier.

– Så når Naturstyrelsen svarer, at de bare vil fortsætte, som de plejer, så synes jeg ikke, det lyder som en særlig indsats, siger talskvinden til DR Nordjylland.

Skovrider Ditte Svendsen hos Naturstyrelsen i Thy siger, at man bestemt er lydhøre og gerne vil have mere viden på området.

– Men foreløbig fortsætter vi, for det har været en tradition i en menneskealder (at have bistader, red.), og der er stor interesse for at producere god lynghonning fra lokalområdet, siger skovrideren.

Det argument bider Verdens Skove dog ikke på.

– De negative konsekvenser bliver jo ikke mindre af, at du påfører dem over meget lang tid, siger biolog og talskvinde Stine Tuxen.

Verdens Skove skal bruge 14.000 kroner til at lægge billet ind på bistade-pladserne. Resten skal ifølge organisationen bruges på at kortlægge de vilde bier i Thy-området.

Skovrider Ditte Svendsen kalder organisationens udspil for spændende og siger, at alle bud, der opfylder betingelserne, vil komme i betragtning, når der trækkes lod om bistadepladserne på fredag.

Forfatter

Related posts

Top