Midtmors sætter gang i en udviklingsplan

Midtmors Sport har sat sig i spidsen for at samle hele Midtmors og skabe en fælles fremtid.

Mandag den 23. februar 2015 kl. 17.30-21.00 inviteres alle borgere i Midtmors til stort borgermøde i Midtmors Sport. Målet er at samle hele Midtmors om at udvikle en fælles udviklingsplan for området og initiativtageren er bestyrelsen i Midtmors Sport.

– vi vil gerne samle hele Midtmors om det fælles projekt at få lavet en udviklingsplan for området, hvor vi står sammen om fælles mål, siger Per Hanning, næstformand i Midtmors Sport.

Det går generelt godt på Midtmors; der er et aktivt foreningsliv og et godt erhvervsliv – men der er også udfordringer; overbygningen på Øster Jølby Skole flytter og butikker lukker i området – og befolkningstallet daler.

– Der er brug for, at vi løfter i flok og ser på, hvordan vi i fællesskab kan skabe et attraktivt lokalsamfund. Vi vil gerne udvikle foreningerne, og vi vil gerne, at erhvervslivet også inddrages i processen. Der er brug for alle borgeres input og engagement, så vi håber, at rigtig mange vil bakke op og komme til borgermødet. Med Midtmors tænker vi både Sundby, Solbjerg, Bjergby, Flade, Erslev, Frøslev, Øster Jølby, Thorup, Dragstrup, Vester Jølby, Skallerup, Mollerup og Tødsø, siger Per Haaning fra Midtmors Sport.

Fællesspisning skal skyde arbejdet i gang
For at få flest mulige – også børnefamilier – med til borgermødet, starter det med gratis fællesspisning kl. 17.30.

Derefter får forsamlingen en peptalk ved konsulent Jeanette Lund, der arbejder med udvikling af lokalområder, og så skal alle ud i ide-værksteder, hvor man kan komme med sine ideer til, hvordan Midtmors kan udvikle sig.

– Vi håber på, at få nedsat en række arbejdsgrupper på mødet, som i løbet af to måneder skal arbejde videre med ideerne og konkretisere dem. Til sidst vil vi samle det hele i en fælles udviklingsplan, hvor vi også har en fælles vision og mål, forklarer Per Haaning fra Midtmors Sport.

Baggrunden for initiativet er, at Midtmors Sport gerne vil være på forkant med udviklingen og det er også Midtmors Sport, der finansierer processen og udviklingsplanen.

De har bedt konsulent Jeanette Lund fra Vester Jølby, der til daglig arbejder professionelt med udvikling af lokalområder, om at lede processen og udarbejde den endelige udviklingsplan.

Ny forskning indenfor udvikling af lokalområder viser, at lokalområder der arbejder strategisk udvikler sig mere end andre områder.

Udviklingsplanen skal være færdig inden sommerferien.

Foto : MidtMors Sport

Forfatter

Related posts

Top