Mere personale og flere sengepladser til Psykiatrien

Der skal ansættes mere personale og etableres flere sengepladser til Psykiatrien i Nordjylland.

Det sker som følge af, at der på Finansloven på landsplan blev afsat 600 mio. kr. om året til at styrke psykiatriområdet fra 2020 og frem – heraf forventes Region Nordjyllands del at udgøre ca. 60 mio. kr. årligt.

Regionsrådet i Region Nordjylland har nu for ca. halvdelen af midlerne for 2020 besluttet, hvilke tiltag der skal sættes i værk for at styrke Psykiatrien her i landsdelen.

Helt konkret vil der både nu og de kommende år blive oprettet nye sengepladser på udvalgte sengeafsnit i både almenpsykiatrien og retspsykiatrien. Der vil ligeledes blive opnormeret på personalesiden – både med læger, sygeplejersker og andet tværfagligt personale.

Nogle af de mest sårbare psykiatriske patienter findes inden for psykoseområdet, hvor Psykiatrien er ved at indføre en ny ambulant behandlingsmodel F-ACT, der er forankret i tværfaglige teams, hvor der også indgår medarbejdere med brugerbaggrund.

Udbygningen af denne model kan nu blive fremskyndet, så ambulatorierne i Thisted og Frederikshavn bliver omfattet allerede i 2020. Det indebærer ansættelse af 3 sygeplejersker og 2 deltidsansatte medarbejdere med brugerbaggrund.

Foto: Line Bloch Klostergaard, Region Nordjylland

Forfatter

Related posts

Top