Mere økologi i de offentlige køkkener

Regeringen har afsat yderligere 28 mio. kr. under det danske landdistriktsprogram til at fremme omstillingen til økologi.

Den 1. maj 2014 åbner en ny ansøgningsrunde til Økologifremmeordningen under landdistriktsprogrammet, hvor det igen bliver muligt at søge om tilskud til at omstille offentlige køkkener til økologi.

Tilskuddet skal gå til at kompetenceudvikle køkkenpersonale, hvor de lærer om økologisk køkkendrift. Det er også muligt at kompetenceudvikle personer inden for afsætningsleddet for at øge deres viden om produktion og afsætning af økologi til offentlige køkkener.

Regeringen har øremærket 28 mio. kr. i 2014 til at hjælpe den økologiske omstilling på vej for at understøtte målsætningen om minimum 60 % økologi i de offentlige køkkener. Med den nye pulje får endnu flere kommuner, regioner og statslige institutioner mulighed for at omstille offentlige køkkener til økologi.

Ansøgningsfristen er den 1. juli 2014.

Forfatter

Related posts

Top