Mere internationalt talent til Danmark

Danmark har et stort potentiale for at tiltrække og fastholde udenlandske talenter, men vi udnytter det ikke godt nok. Ved en konference om internationale talenter fastslog uddannelses- og forskningsministeren, at vi skal blive bedre til at tiltrække og fastholde talenterne.

Danmark har et stort potentiale til at tiltrække internationalt talent. En undersøgelse fra INSEAD viser, at vores forudsætninger kun bliver overgået af Schweiz og Singapore. Men selvom vi har forudsætningerne, kræver det en styrket indsats at indfri potentialet, da vi lige nu befinder os på en 17. plads, når det gælder tilgangen af internationale studerende samt en 27. plads i forhold til tilgang af kvalificeret udenlandsk arbejdskraft.

Derfor skal Danmark blive bedre til at tiltrække og fastholde udenlandske talenter. Det var uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsens budskab ved konferencen Copenhagen Talent Summit 2014. Regeringen fremlagde i april 2. del af sin internationaliseringshandlingsplan, der skal tiltrække og fastholde internationale studerende i Danmark.

Erhvervslivet, regeringen og uddannelsesinstitutionerne har sammen et ansvar for at fastholde internationale talenter, fastslog uddannelses- og forskningsministeren.

– Erhvervslivet, regeringen og uddannelsesinstitutionerne skal hver især tage et ansvar, så vi sammen kan tiltrække og fastholde flere udenlandske talenter i Danmark. Vi ved, at en af de bedste måder at fastholde internationale studerende på er at få dem i kontakt med det danske arbejdsmarked, mens de studerer her. Derfor skal uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet forbedre internationale studerendes muligheder for praktikophold og studiejob. Fra politisk side skal vi skabe de bedst mulige rammer for, at de kan komme til landet og blive her, siger Sofie Carsten Nielsen.

Uddannelses- og forskningsministeren deltog også i en paneldebat med Paul Evans, professor emiratus ved INSEAD, og Peter Colsted, CEO hos Secunia. Debatten handlede blandt andet om, hvorfor der er behov for udenlandske talenter, og hvilke udfordringer der er i at tiltrække og fastholde dem. Dagen igennem blev der holdt oplæg om vigtigheden i at have udenlandske studerende og højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Ved konferencen, der var arrangeret af Copenhagen Capacity i samarbejde med Dansk Industri, blev også en ny regional talentstrategi for Region Hovedstaden præsenteret.

Forfatter

Related posts

Top