Mere i lønposen til ansatte på Sygehus Thy-Mors

En ny lønmodel for sygeplejersker og radiografer i Region Nordjylland har både gjort lønnen højere og mere jævn.

Før fik sygeplejersker og radiografer på Sygehus Thy-Mors ifølge Thisted Dagblad et månedligt tillæg på 800 kr. Den ny model er trådt i kraft 1. juni, og tillægget, der bygger på en individuel vurdering af kompetencer, ligger nu på 1.100 kr.

Ind til 1. juni har en lokalaftale helt tilbage fra det gamle Viborg Amt betydet, at Sygehus Thy-Mors har ligget øverst på listen over sygeplejersker og radiografers løn i regionen.

I aftalen om den ny lønmodel indgår også et introduktionsforløb for nyuddannede, som parterne i aftalen forventer både vil medvirke til fastholdelse og rekruttering af nyuddannede sygeplejersker.
Samlet varighed

Forfatter

Related posts

Top