Mere hjemmepleje for samme penge

Af Annfinn Halsagard
Kandidat til kommunalbestyrelsen for Dansk Folkeparti, Nykøbing
 Jeg har før luftet tanken om at etablere små hjemmeplejestationer rundt om i landdistrikterne på Mors. Små centralstationer hvor plejepersonalets arbejdsplads og biler bliver hjemmehørende, i tæt samarbejde med en lille lokalt placeret vagtcentral. Denne vagtcentral skal selvfølgelig være der hvor personalet møder ind på arbejde og bliver sendt ud på deres daglige ture. Og samtidig der hvor brugerne ringer til hvis de har brug for ekstra hjælp eller blot spørgsmål.
Jeg tror at mange af brugerne af hjemmehjælp vil sætte pris på at hjælpen er fysisk nærmere end det er tilfældet i dag.
En anden meget stor fordel af et sådant system vil, i mine øjne, være en kæmpestor økonomisk besparelse for Morsø Kommune på driftsomkostninger i forbindelse med hjemmeplejen. Prøv bare at tænke på hvor meget brændstof der bliver spildt på køreture mellem Nykøbing og yderkantsområderne på Mors dagligt. Hvor megen effektiv arbejdstid der dermed går tabt. Arbejdstid og penge der ligeså godt kunne komme de ældre til gode og gavn i form af mere pleje.
Husk på, de ældre har dog i gennem livet betalt deres del til systemet i forventningen om at få en ordentlig behandling når de fik brug for det.
Og husk også på at vi bliver jo også gamle engang. Til den tid forventer vi jo også at få en ordentlig behandling. Derfor tænker jeg at vi ikke skal spare ældreområdet helt ned til ”sulte” og ”ingen ugentlig bad” området.
Det kommer jo til sidst til at ramme os selv, ikke sandt.
Forfatter

Related posts

Top