– Mere frihed til folkeskolerne i Thy

Læserbrev af Ane Liebing Grøngaard, KV21-kandidat i Thisted Kommune for Alternativet

”Hvordan kan vi kommunalt understøtte den lokale folkeskole, uden at have fokus på kontrol?”.

Det var ét af de spørgsmål, som formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, stillede KV21-kandidater til et online webinar tidligere på ugen.

Og det spørgsmål er jeg glad for, han stillede, for det er vi meget optaget af i Alternativet. Vi ønsker nemlig at give folkeskolernes størst mulig frihed. Vi vil gerne understøtte et så mangfoldigt udbud af forskellige folkeskoler rundt i vores lokalområde, hvor den enkelte skole – i tæt samarbejde med forældrebestyrelsen – har frihed til selv at træffe beslutning om, hvordan den ønsker at være skole.

Større frihed til selv at bestemme over sin økonomi, frihed til at tilrettelægge hverdagen og frihed til at arbejde med en værdimæssig, selvstændig profil med udgangspunkt i det lille lokalområde, hvor skolen hører hjemme.

Nationalt er det bredt accepteret, at den nuværende evalueringskultur ikke fungerer. De nationale tests, som skulle have været et pædagogisk værktøj, er endt som en statslig kontrolfunktion uden mening. Og kvalitetsrapporterne er der ikke nogen, der læser.

Jeg vil gerne arbejde for – lokalt, som nationalt – at vi sætter folkeskolen fri af kontrolapparatet og lader de dygtige skoleledere, lærere og pædagoger drive skole ud fra deres faglighed og sunde fornuft. Med udgangspunkt i deres nære lokalsamfund.

Forfatter

Related posts

Top