Mere fokus på psykisk tilstand efter fedmeoprationer

Der er mange positive resultater af en fedmeoperation, hvis man ser på de fysiske lidelser – men resultaterne er desværre ikke lige så positive, når man kigger på de psykiatriske lidelser. Det viser et nyt registerstudie fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital.

Sundhedsdata fra samtlige danske patienter, der er blevet fedmeopereret fra 1997-2013, i alt godt 12.000 patienter, er blevet sammenlignet med et tilsvarende antal overvægtige patienter, der ikke er blevet opereret, og konklusionen er, at der er en øget forekomst af misbrug, selvskade og psykiatriske diagnoser for gruppen af patienter, der er blevet opereret.

– Der er allerede et stort fokus på den psykiske tilstand hos patienter, der indstilles til en fedmeoperation før operationen, og dette fokus er vigtigt at bibeholde, da en operation alene ikke nødvendigvis medfører en psykologisk bedring. Men vores studie viser, at der er et klart behov for en tættere opfølgning på de opereredes psykiske tilstand i en længere periode efter operationen, forklarer overlæge og klinisk lektor Zoltan Kovacs.

En vigtig del af en nuanceret dialog
Studiet fra Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital afspejler væsentligheden af at se på patienten som et helt menneske, hvor både krop og psyke er i fokus i forbindelse med svær overvægt.

– Resultaterne er en vigtig del af en nuanceret dialog om målgruppen for disse operationer. Der er mange patienter, som kan have gavn af operationen, men det er vigtigt at diskutere med patienten, at hans eller hendes liv ikke nødvendigvis forbedres psykologisk af en operation. Det er derfor vigtigt, at man også efter en operation er opmærksom på patientens psykiske tilstand og vurderer, om der er behov for psykologisk eller psykiatrisk behandling, siger 1. reservelæge og forskningslektor René Ernst Nielsen, der sammen med Zoltan Kovacs står bag studiet.

Foto : Mølholm Privathospital

Forfatter

Related posts

Top