Mere fleksibel dag til folkeskoleeleverne på Mors?

På Venstres gruppes vegne i Børne- og Kulturudvalget
Lene Svenningsen, Henrik Jensen og Jette Jepsen
Morsø Kommune
Skal folkeskoleeleverne på Mors have en mere fleksibel skoledag ?
Undervisningsministeriet er kommet med et udspil til kommunerne om, at der er åbnet op for muligheden for at kommunernes folkeskoler kan lave forsøg med skoledagen, således den bliver mere fleksibel. Forsøgene må naturligvis ikke gå på kompromis med de mål, der ligger på Folkeskoleområdet.
Folkeskolen er ikke alene systemets – det er Folkets Skole. Derfor har Børne- og Kulturudvalget besluttet, at denne mulighed sendes ud til alle vores skolebestyrelser. Her bliver det forældre sammen med skoleledelsen og medarbejdernes repræsentanter, der skal forholde sig til, om man vil ansøge om at indgå i et sådant forsøg.
I Venstre, er vi som liberalt tænkende glade for, at sådan en sag kommer til behandling i den enkelte skolebestyrelse, som er forældrenes talerør ind i deres skole.
Forsøgsordningen kan vedrøre en enkelt klasse, en årgang eller en hel skole. Nu er det op til den enkelte skole, at tage stilling til, om vi som kommune skal indgive en ansøgning til undervisningsministeriet. Fristen er midt i maj.
Forfatter

Related posts

Top