Mere bynær skov i Thisted

Af Jens Otto Madsen
Spidskandidat for Enhedslisten til KV17 i Thisted Kommune

Danmark har en 25 år gammel målsætning om, at det danske skovareal skal være fordoblet om 50 år. Men det går alt for langsomt – også her i Thisted Kommune.

Derfor behandler Folketinget et forslag fra Enhedslisten om at sætte ny fart på skovrejsningen og få mere urørt og rekreativ skov gennem øget statslig medfinansiering. Det vil understøtte etablering af ny kommunalt ejet skov og give mulighed for, at eksisterende skove kan ændres til urørt skov.

Ny skov tjener mange formål – kraftigere klimaeffekt gennem binding af CO2, øget beskyttelse af drikkevandsboringer gennem giftfrie skovzoner m.v.

Etableres mere naturnær skovdrift og mere urørt skov, har det stor effekt på biodiversiteten. Og her er kommunens indsats vigtig. Vi skal have sat turbo på etableringen af ny fredskov, der for eksempel kan binde skovarealer sammen og omdanne eksisterende produktionsskove til skove, hvor naturen sættes i højsædet.

Endelig har skovarealer også et rekreativt formål, som tilmed er sundhedsfremmende.

At rejse ny bynær erstatningsskov i Thisted Kommune indgik i sin tid i aftalen med staten, da vindmølletestcenteret ved Østerild blev etableret. Det har Thisted Kommune gjort meget lidt ved.

Uanset om Enhedslistens forslag vedtages eller ej i Folketinget, så vil vi efter kommunevalget arbejde for, at intentionerne bag forslaget bliver til en realitet i Thy.

Foto : Thisted Kommune

Forfatter

Related posts

Top