Mentorer skal få borgere i hel eller delvis selvforsørgelse

Morsø Kommune søsætter nu et nyt projekt, der skal få udsatte borgerne i hel eller delvis selvforsørgelse – herunder uddannelse – men som minimum i gang med et fleksjob.

Målet er, at halvdelen af  de borgere, der tilknyttes projektet, fjernes fra passiv forsørgelse.

Projektet har løbende plads til 15 personer og man man forventer, at halvdelen af samtlige, der kommer med i projektet, er hel eller delvis selvforsørgende efter to år og de resterende indenfor en fire årig periode.

Projektet koster 851.000 at gennemføre, men kommunen får 426.000 i refusion af staten til blandt andet at aflønne de to mentorer, der får ansvaret for projektet.

Indsatsen skal fremtidigt begrænse kommunens udgifter til offentlig forsørgelse.

Forfatter

Related posts

Top