Meningsudvekslinger og divergerende opfattelser

Af Kjeld Bak,
kandidat til kommunalbestyrelsen, Morsø Kommune

Meningsudvekslinger og divergerende opfattelser er en god og sund del af enhver valgkamp. Men opblæste og usande udtalelser pynter ingen steder. Det skurer i mit øre, når de borgerlige politikere fortæller borgerne, at de nærmest overtog en kommune i økonomisk forfald efter 16 år med socialdemokratisk styre.

Det synes at være en af de mest sejlivede fordomme (måske fordi de borgerlige har sagt det så mange gange, at de selv tror på det) at socialdemokrater ødsler med pengene. Sandheden er, at Morsø Kommune i årene 2010 – 2013 havde et samlet overskud på driften på 140 millioner kroner. Overskuddet for året 2013 udgjorde alene 55 millioner kroner ifølge regnskabet.

Jeg erindrer ikke, at kommunen på noget tidspunkt i de 16 år har været tæt på, at blive sat under administration af indenrigsministeriet. Så deres påstand må være noget, der i moderne sprogbrug kaldes fake news.

Når samtlige spidskandidater for de borgerlige partier samstemmende roser sig af at have handlet med rettidig omhu og vendt økonomien i den rigtige retning, må det være fordi, de mangler gode argumenter for at bevare borgmesterkæden.

Sandheden er at det allerede i 2013 var det kendt at der skulle laves besparelser i 2015, men alle partier enedes om at overlade dette arbejde til den nye kommunalbestyrelse.

Socialdemokratiet vil som altid gå efter en sund økonomi og god kassebeholdning, men kommunen er ikke en virksomhed, der skal generere overskud for overskuddets skyld. Kommunen er et fællesskab, der skal fordele goder og pengene skal arbejde til gavn for os alle.

Forfatter
Tags

Related posts

Top