Meiner : forkert at købe ejendom på tvangsauktion

Af Kommunalbestyrelsesmedlem, 
Meiner Nørgaard
Dansk Folkeparti

Når gode hensigter tager overhånd og bliver til noget negativt. Det var netop det der skete da et flertal i Kommunalbestyrelsen, bestående af Socialdemokratiet og Demokratisk Balance, i mandags besluttede at Morsø Kommune skulle købe ejendommen, Munkegade 1 i Nykøbing, på tvangsauktion. De ønsker at bruge boligen ifbm. Kulturmødet og boligen skal indrettes så der er mulighed for at arbejde med kunst og kunsthåndværk og der skal være både bolig og atelier i huset. Der skal arrangeres kurser for lokale og tilrejsende kunstnere, der skal bo kunstnere, som i husleje, kan donere et kunstværk til kommunen. Huset kan lånes ud til lokale eller tilflyttende kunstnere. Der kan laves udstillinger og arrangeres mindre koncerter.

Betalingen for huset er en halv million, dertil kommer istandsættelse for minimum 200.000 kr. og de årlige driftsudgifter vil minimum være 50-75.000.

Dansk Folkeparti mener at det er ganske uhørt at bruge morsingboernes penge til dette køb og påføre kommunen årlige driftsudgifter, når vi ved at vi, år efter år, skal spare på driften. Morsø kommune ejer i forvejen ca. 6000 uudnyttede kvadratmetre, som vi har besluttet at vi vil forsøge at afhænde/bruge til andre formål, nu beslutter Socialdemokratiet og Demokratisk Balance så at vi i stedet skal erhverve endnu mere. Man forstår godt at befolkningen sommetider ”tager sig til hovedet” og undrer sig over hvad det er der foregår inde på kommunen.

Nu er det jo ikke sådan at vi ikke støtter kunsten og kulturen på Mors. I forbindelse med vedtagelsen af dette års budget blev grundtilskuddet til Kulturmødet hævet med ca. en halv million og hvert år(i 20 år) betaler vi 400.000 kr. i husleje for Kunstforeningen i det nye hus ved lystbådehavnen.

Det bør også nævnes at en dygtig, lokal erhvervsdrivende var interesseret i at erhverve ejendommen.

Dansk Folkeparti stiller spørgsmålstegn ved lovligheden af denne vedtagelse, medmindre der af flertallet ”opfindes noget” i det konkrete tilfælde, for på den måde at omgås reglerne.

Ejendommen ligger i et område der lokalplanmæssigt er udlagt til boligformål.

Det er som udgangspunkt ikke en kommunal opgave at drive handel med fast ejendom, derfor er det væsentligt at det er en lovlig kommunal opgave der varetages(og det synes ikke at være tilfældet jvf. ovenstående brug af huset).

I kommunalfuldmagten hedder det at Kommunalbestyrelsen skal være opmærksom på det generelle forbud mod at begunstige enkeltpersoner og/eller grupper af enkeltpersoner(dette synes ikke at være overholdt i dette tilfælde).

Reglerne er således at Kommunalbestyrelsesmedlemmer der godkender noget der ikke er lovligt kan stilles til personligt ansvar, derfor må det være i alles interesse at vi lader Statsforvaltningen kigge på denne sag.

Forfatter

Related posts

Top