Medie: År på arbejdsmarkedet bestemmer ret til tidlig pension

Hvis en person har arbejdet i mere end 40 år, kan vedkommende trække sig fra arbejdsmarkedet tre år før pensionsalderen.

Det er en af hovedelementerne i regeringens forslag til retten til tidlig pension for nedslidte. Det skriver Mandag Morgen på baggrund af samtaler med centrale kilder.

Retten til tidlig pension var Socialdemokratiets mest omtalte løfte fra valgkampen sidste år. Coronakrisen har udskudt arbejdet med forslaget, som det ventes at blive vedtaget i år.

Barselsorlov sidestilles med arbejde
Det afgørende er ifølge Mandag Morgens oplysninger antallet af år, en person har været på arbejdsmarkedet. Altså ikke om man eksempelvis har arbejdet i særligt belastende brancher.

Regeringen vil undgå forskelsbehandling mellem mænd og kvinder. Derfor lægges der op til, at barselsorlov sidestilles med arbejde.

Regeringen holder fast i, at folkepensionsalderen hæves med endnu et år. Det betyder, at man først kan gå på pension som 69-årig fra og med 2035.

Deltidsarbejde skal tælle som fuldtid, når ancienniteten på arbejdsmarkedet gøres op.

/ritzau/

Pressefoto

Forfatter
Tags

Related posts

Top