Medicinsk område i Thisted er styrket

Der har været en udfordring i, at der har manglet faste læger til at gå stuegang, og det har ikke været muligt at tiltrække nye læger til de stillinger, der har været slået op på det medicinske område.

– Kontinuiteten har været til stede indtil for noget tid siden. Forskellige omstændigheder har gjort, at bemandingssituationen har været forværret, og dermed har kontinuiteten for en periode været udfordret. Gennem nyansættelser har vi fortsat sikret bemandingssituationen, siger Claus Brøckner Nielsen, lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland.

I slutningen af oktober 2016 gav Regionsrådet administrationen opgaven at gennemgå alle hospitalets funktioner med det formål at sikre, at der ikke var andre funktioner, der havnede i samme skrøbelige situation, som den akutte organkirurgi, som er lukket ned på hospitalet i Thisted.

– Vores klare mål er at have en stærk faglig medicinsk afdeling, hvor der er kontinuitet blandt læger. Vi har kanaliseret ressourcer fra hele regionen til at løse udfordringen i Thisted. For vi vil have et fremtidssikret akutsygehus i Thisted, siger koncerndirektør Anne Bukh.

Regionshospital Nordjylland, Thisted, er lykkedes med at tiltrække en række erfarne faste overlæger, som det næste halve år skal være med til at opbygge en faglig interessant medicinsk afdeling.

Yngre læge

Første dele-stillinger er på plads
Af andre løsningsmuligheder er der samtidigt tænkt bedre sammenhæng og udnyttelse af lægekapacitet i hele regionen. Det vil sige, at både Regionshospital Nordjylland og Aalborg Universitetshospital undersøger, om de har læger, som er interesseret i delestillinger med Thisted.

Den første delestilling er faldet på plads. Fra 1. marts 2017 er der oprettet en fælles overlægestilling i infektionsmedicin mellem Thisted matriklen og Aalborg Universitetshospital. Overlægen vil således være ansat halvdelen af sin tid i Thisted.

– Der er ingen tvivl om, at vi vil se flere af disse delestillinger fremover. Jeg tror, at mange kan se mulighederne i at kunne beskæftige sig med det højtspecialiserede og på samme tid den brede interne medicin. Det giver speciallægen mulighed for at behandle en bred vifte af medicinske patienter i et set-up, som det der er i Thisted, samtidigt med at man kan opretholde den høje specialistviden, siger koncerndirektør Anne Bukh.

25. april skal Regionsrådet tage stilling til en fælles afrapportering for hele hospitalet i Thisted, hvor der med afrapporteringen tegnes et billede af, hvordan fremtidens Thisted skal se ud.

Forfatter

Related posts

Top