Medarbejder på Strandgården: Frustrerende ledelsessituation

Alt tyder på, at der på et møde i Region Nordjylland i næste uge træffes beslutning om at lukke Rehabiliteringscenter Strandgården i Nykøbing.

Nu står en af medarbejderne frem og fortæller om en frustrerende og uholdbar ledelsessituation:

– Som ansat er det frustrerende at være vidne til lukningen af på Rehabiliteringscenter Strandgården, der sandsynligvis besluttes på regionsrådsmødet på tirsdag d. 30/10-18. Især fordi en vigtig faktor, nemlig den ustabile ledelsessituation, ikke er belyst i sagen, fortæller Lise Tange Thomsen der har været ansat på Strandgården de sidste fire år.

– Jeg har en trang til at gøre opmærksom på, at der på intet tidspunkt har været fokus på, at Region Nordjylland ikke har formået at ansætte og fastholde en ledelse. Siden 2014 har Strandgården haft ikke mindre end otte forskellige personer i ledelsen fordelt på hhv. forstander og afdelingsleder. Heraf har tre ud af fire forstandere (fastansatte og konstituerede, red.) kun haft deres gang på Strandgården to til tre gange om ugen.

I en mail sendt til LimfjordUpdate.dk skriver Lise Tange Thomsen:

Allerede tilbage 2016 i Socialtilsynets rapport fra 25/2 gøres opmærksom på;

”Tilbuddet har været udfordret af organisationsændringer og ledelsesskift”.

I de tilgængelige referater og notater vedr. Strandgårdens lukning nævnes gentagne gange, at Strandgården har haft vanskelig ved at ansætte og fastholde tilstrækkeligt fagpersonale med den nødvendige uddannelse og anciennitet. Ligeledes omtales det, at Strandgården ikke har haft tilstrækkelig faglig kapacitet til at imødekomme en efterspørgsel på ti pladser.

Dette strider mod tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord, offentliggjort 23/8-18, hvor det fremgår at;

”… socialtilsynets vurdering, at medarbejderne er fagligt velfunderede og at der er en relevant tværfaglighed i personalegruppen”.

Fra et medarbejderperspektiv har usikkerhed og turbulens i den daglige ledelse været den altoverskyggende grund til, at det har været vanskeligt at ansætte og fastholde personale. Det kræver tid at sætte sig ind i og tilegne sig viden om et højspecialiseret område. Grundlaget for at kunne lede og skabe tydelige visioner for de ansatte har, i de seneste år, ikke været til stede. Derfor undrer det mig, at denne problematik ikke er belyst.

LÆS OGSÅ:

Nu svarer regionsrådsformand på borgmester-kritik

 

Forfatter

Related posts

Top