Med kufferten i hånden – udvandring i børnehøjde

I marts måned åbnede Museum Mors sin nye særudstilling ”Udvandrerne”. Udstillingen fortæller om de mange morsingboer, der valgte at udvandre til Amerika for omkring 100-150 år siden.

I forbindelse med udstillingen tilbyder museet efter sommerferien alle øens 2. og 3. klasser en kuffert med arbejdsmateriale. Kufferten indeholder en fortælling, der er udviklet med afsæt i museets særudstilling. Fortællingen, der er produceret på museet, handler om Magnus og Marie, der sammen med deres far og mor udvandrede til Amerika i 1896. Rejsen var lang og trættende og tog flere uger. Det var en helt anden måde at rejse på, end den børnene kender til i dag.

Udover det rent historiske perspektiv trækker materialet i kufferten også tråde til både dansk og amerikansk kunst og litteratur. Eksempelvis kan de stifte bekendtskab med den berømte morsingboske forfatter Aksel Sandemose, der i romanen ”Ross Dane” giver en fin beskrivelse af, hvordan børnene var med til at bygge de første primitive hytter på prærien.

Med udgangspunkt i kufferterne inviteres øens skolebørn og deres lærere indenfor i særudstillingen på Dueholm Kloster, hvor de kan arbejde videre med temaet udvandring.

Tip-tip-oldebørn knytter en sløjfe
En stor del af udvandrerne fra Mors slog sig ned i staten Iowa. I forbindelse med udstillingen indledte Museum Mors et samarbejde med Museum of Danish America i byen Elk Horn i netop denne stat. Museet er dog ikke færdig med at arbejde med denne ”danske” bys institutioner. På Elkhorn Kimballton Elementary School arbejder børnene således i øjeblikket på at tegne og skrive breve til deres danske venner i skolerne på Mors. Børnenes fortællinger giver et kik ind i, hvordan livet former sig for Magnus og Maries tip-tip-oldebørn. Ligeledes skal børnene på Mors skrive og tegne til skolen i Elk Horn. Breve, tegninger og kufferter vil i sidste ende blive udstillet på Morsø Folkebibliotek til glæde for os alle.

”Med kufferten i hånden”, som projektet kaldes, løber over perioden august 2016 til oktober 2017.

Udstillingen ”Udvandrerne”, og dermed også dette projekt, er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Foto: Eksempler på det materiale, der vil komme til at fylde skolebørnenes kufferter.

Forfatter

Related posts

Top